Postopek prijave za pripravništvo

Generalni sekretariat

Postopek za oddajo prijav za prvo obdobje pripravništev v letu 2018 je zaključen. Še vedno lahko dostopate do svoje prijave.

1. Plačana pripravništva

Postopek za oddajo prijav za prvo obdobje pripravništev v letu 2018 je zaključen. Za drugo obdobje pripravništev v letu 2018 se lahko prijavite ob odprtju prijav. Prijave je treba oddati prek spletnega sistema.

 • za drugo obdobje pripravništev (od 1. septembra 2018 do 31. januarja 2019) se lahko prijavite od 15. januarja (od 12. ure) do 15. marca (do 12. ure) 2018

Naslov v profilu

Vsa pošta bo poslana na naslov, naveden v vašem elektronskem profilu. Prosimo, da ob spremembi naslova posodobite profil. Ta naslov bo uporabljen pri ponudbi za pripravništvo in upravni obdelavi vašega dosjeja ter bo štel za vaš kraj vpoklica.

Elektronska pošta urada za pripravništvo pogosto pristane v mapi za neželeno elektronsko pošto Gmaila, Hotmaila in drugih računov elektronske pošte. Redno preverjajte mapo za neželeno elektronsko pošto, če vam je „bureau de stages“ (stages@consilium.europa.eu) poslal sporočilo. Prepričajte se tudi, da ste v prijavi navedli kontaktno telefonsko številko, na katero vas lahko pokličemo, če bi bilo to potrebno.

Izbirni postopek

Izbrani kandidati bodo obveščeni najpozneje decembra (prvo obdobje) ali najpozneje maja (drugo obdobje).

Uspešni kandidati

Če boste izbrani, vas bomo prosili, da nam pošljete naslednja dokazila:

 • čitljivo kopijo potnega lista ali osebne izkaznice
 • kopije diplom ali uradnih potrdil
 • po potrebi dokazila o poklicnih izkušnjah ter dokazila ali utemeljeno izjavo o znanju jezikov, ki ste jih navedli v prijavi.

Vsa druga neobvezna dokumentacija v podporo vaši prijavi za pripravništvo, kot so priporočila, se lahko pošlje skupaj z dokazili.

Dokazil še ni treba pošiljati, ko se prijavljate po spletu. Zanje vas bomo zaprosili, če vam bomo ponudili pripravništvo. Če ne boste poslali popolnega dosjeja, pripravništva ne boste mogli opravljati. Vse navedbe v prijavi (izobrazba, delovne izkušnje, znanje jezikov) boste morali podpreti z dokazili. Zato v prijavi navedite le informacije, ki jih lahko podprete z ustrezno dokumentacijo.

Shranite kopije vseh dokumentov, ki jih pošljete uradu za pripravništvo. Prosimo, da ne pošiljate originalnih potrdil o zaključenem šolanju.

Uspešni kandidati bodo prejeli ponudbo po elektronski pošti, v kateri bosta navedena obdobje pripravništva in oddelek, kjer bodo delali. Ko kandidat sprejme ponudbo, mu bo urad za pripravništvo poslal pogodbo o pripravništvu.

Neuspešni kandidati

GSS prejme letno približno 4 000 prijav za plačana pripravništva. Žal je na voljo samo 100 mest.

Neuspešni kandidati bodo obveščeni po elektronski pošti ali prek profila EPSO konec januarja 2018 (za pripravništva z začetkom februarja) oziroma konec junija 2018 (za pripravništva z začetkom septembra).

Če niste uspešni, se lahko v naslednjem obdobju ponovno prijavite.

2. Neplačana obvezna pripravništva

Ta pripravništva so namenjena študentom tretjega, četrtega ali petega letnika univerzitetnega študija, ki morajo opraviti obvezno pripravništvo v okviru študijskega programa. Prijavijo se lahko tudi študenti, ki morajo opraviti raziskave za diplomsko delo ali doktorat.

Prijave za obvezna pripravništva je treba poslati v naslednjih rokih:

 • pripravništvo od 1. februarja do 30. junija: rok za prijavo je 1. oktober predhodnega leta; izbirni postopek poteka od oktobra do decembra
 • pripravništvo od 1. septembra do 31. januarja: rok za prijavo je 1. april istega leta; izbirni postopek poteka od aprila do junija

Če boste izbrani, bomo z vami podpisali pogodbo o pripravništvu. Razen te ne bo podpisana nobena druga pogodba ali konvencija (npr. z vašo univerzo).

Prijava

Prijave za obvezna neplačana pripravništva je treba oddati prek elektronske pošte in morajo vključevati:

 • izpolnjeni obrazec za prijavo
 • uradno potrdilo vaše izobraževalne ustanove, v katerem je navedeno, da morate opraviti pripravništvo, ker je to del študija ali pogoj za opravljanje poklica, ali da morate opraviti raziskavo za diplomsko delo ali doktorat

Prijavi ni treba priložiti dokazil. Zanje vas bomo zaprosili, če vam bomo ponudili pripravništvo. Če ne boste poslali popolnega dosjeja, pripravništva ne boste mogli opravljati. Če boste izbrani, boste morali za vse informacije v prijavi (npr. o izobrazbi, delovnih izkušnjah, znanju jezikov) predložiti dokazila. Zato v prijavi navedite le informacije, ki jih lahko podprete z dokumentacijo. Dosjeju lahko priložite tudi neobvezno dokumentacijo, na primer priporočila.

Obrazec za prijavo na obvezna neplačana pripravništva.

Popolne prijave morate v obliki PDF poslati po elektronski pošti skupaj z obrazcem za prijavo in potrdilom svoje univerze:
Pošljite prijavo

Naslov v profilu

Vsa pošta bo poslana na naslov, naveden v prijavi. Prosimo, da v primeru spremembe naslova obvestite urad za pripravništvo po elektronski pošti. Ta naslov bo uporabljen pri ponudbi za pripravništvo in upravni obdelavi vašega dosjeja ter bo štel za vaš kraj vpoklica.

Uspešni kandidati

Če boste med uspešnimi kandidati, boste po elektronski pošti prejeli ponudbo, v kateri bosta navedena obdobje pripravništva in oddelek, kjer boste delali. Predložiti boste morali naslednje dokumente, s katerimi lahko podprete informacije, navedene v prijavi:

 • čitljivo kopijo potnega lista ali osebne izkaznice
 • kopijo diplom ali uradnih potrdil (če je potrebno)
 • dokazila o poklicnih izkušnjah (če je potrebno)
 • dokazila ali utemeljeno izjavo o znanju jezikov, ki ste jih navedli v prijavi

Shranite kopije vseh dokumentov, ki jih pošljete uradu za pripravništvo. Prosimo, da ne pošiljate originalnih potrdil o zaključenem šolanju.

Po preverjanju dokazil vam bo urad za pripravništvo v podpis poslal pogodbo o pripravništvu. Razen te ne bo podpisana nobena druga pogodba ali konvencija (npr. z vašo univerzo).

Neuspešni kandidati

Če ne boste med uspešnimi kandidati, vas bomo o tem po elektronski pošti obvestili po zaključku izbirnega postopka. V naslednjem obdobju za prijave se lahko ponovno prijavite.

3. Pripravništva za študente nacionalnih šol za upravo

Prijave morajo nacionalne šole za upravo, ki predlagajo kandidate, poslati direktorju direktorata Sveta za kadrovske zadeve.

Za več informacij pišite uradu za pripravništvo.

Kontakt

Za več informacij se lahko obrnete na urad za pripravništvo: