Javna naročila v generalnem sekretariatu

Kdo se lahko prijavi?

Sodelujejo lahko:

 • gospodarski subjekti, ki so registrirani v EU
 • vsi državljani EU
 • gospodarski subjekti iz držav, ki niso članice EU, če so te z EU sklenile sporazum o odpiranju njenih trgov javnih naročil

Gospodarski subjekti lahko sodelujejo v javnem naročilu, če:

 • niso v postopku stečaja
 • jim ni bila dokazana hujša kršitev poklicnih pravil
 • izpolnjujejo svoje obveznosti plačevanja davkov in prispevkov za socialno varnost
 • niso bili obsojeni zaradi goljufije, korupcije, pranja denarja, izkoriščanja otroške delovne sile, sodelovanja v kriminalni združbi ali druge nezakonite dejavnosti, ki škodi finančnim interesom EU
 • niso zavajali pri posredovanju informacij z namenom goljufije ali iz malomarnosti
 • niso bili izključeni iz postopka za oddajo javnih naročil.

Institucije EU v povezavi s postopki za oddajo javnih naročil pogosto uporabljajo izraz „razpis“. Ta izraz se nanaša na:

 • javne razpise (obvestila o javnih naročilih, ki so objavljena v Uradnem listu)
 • razpise za prijavo interesa za oddajo naročil za blago, storitve in gradnje

Izbira postopka za razpis in zahteve glede oglaševanja so odvisne od predvidene vrednosti naročila.

Naročila v vrednosti nad 135 000 EUR

Obvestila o javnem naročilu za razpise, katerih vrednost presega 135 000 EUR, so objavljena v seriji S Uradnega lista Evropske unije in so na voljo na spletu v njeni zbirki podatkov TED.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnih naročil in druge informacije o objavljenih razpisih so na voljo v razdelku eTendering na portalu TED.

Priporočamo vam prijavo, saj boste tako imeli dostop do vseh funkcij tega portala.

Naročila v vrednosti od 15 000 EUR do 135 000 EUR

Razpisi za naročila v vrednosti od 15 000 EUR do 135 000 EUR so objavljeni na tej spletni strani v rubriki „objavljeni razpisi“.

Za več informacij so vam na voljo osebe, ki so v objavi razpisa navedene kot točke za stik.

Naročila v vrednosti pod 15 000 EUR

Naročila v vrednosti pod 15 000 EUR, se lahko podelijo po postopku s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa. Informacije o teh poslovnih priložnostih niso objavljene, vendar se vam lahko, če ste prepoznavni na trgu, zgodi, da boste povabljeni k oddaji ponudbe za tovrstno naročilo.

Obvezni obrazci za sodelovanje v postopkih oddaje javnih naročil v generalnem sekretariatu Sveta

Pri sodelovanju v postopkih oddaje javnih naročil v generalnem sekretariatu Sveta morate izpolniti obrazca „Pravna oseba“ in „Finančna identifikacija“, s katerima nam sporočite podatke o vašem podjetju in bančnem računu: