Zgodovina

Film: „Od kramljanja do ključnih odločitev“

V tem dokumentarnem filmu je predstavljena zgodovina Evropskega sveta od njegove ustanovitve do danes. Prikazuje pomembne mejnike iz preteklih desetletij, ki so zaznamovali način sprejemanja odločitev voditeljev EU.
Zgodbo pripovedujejo tisti, ki so bili priča preoblikovanju Evropskega sveta v sedanje osrednje telo odločanja.

Več informacij o dogodkih in pogodbah, ki so izoblikovali vloge Evropskega sveta, Sveta EU, Evroskupine in vrha držav evrskega območja.

2008

12. oktober

Rojstvo vrha držav evrskega območja 

Francoski predsednik Nicolas Sarkozy predlaga redna srečanja voditeljev držav ali vlad evrskega območja. Prvo takšno srečanje poteka 12. oktobra 2008. Nadaljnji vrhi potekajo maja 2010, marca 2011, julija 2011 in oktobra 2011 v Bruslju.

Srečanja na vrhu držav evrskega območja so v pomoč pri usklajevanju ekonomske politike evrskega območja, udeležujeta pa se jih tudi predsednik vrha držav evrskega območja in predsednik Evropske komisije. 

2012

1. in 2. marec

Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji

Na zasedanju Evropskega sveta 1. in 2. marca 2012 je 25 evropskih voditeljev podpisalo Pogodbo o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji (PSUU).  

Pogodba začne veljati 1. januarja 2013, z njo pa vrh držav evrskega območja dobi formalno vlogo. Organizacija vrha držav evrskega območja in vloga njegovega predsednika sta določeni v členu 12 Pogodbe.

2013

14. marec

Poslovnik vrha držav evrskega območja

Prvo zasedanje vrha držav evrskega območja po začetku veljavnosti Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji (PSUU) je 14. marca 2013. Članice na tem vrhu sprejmejo pravila za organizacijo vrha držav evrskega območja.

2015

22. junij

Izredni vrh držav evrskega območja o Grčiji

Voditelji EU na srečanju 22. junija 2015 izmenjajo mnenja o Grčiji. Po besedah predsednika vrha držav evrskega območja Donalda Tuska so najnovejši predlogi grške vlade pozitiven korak naprej, vendar jih morajo institucije še podrobneje preučiti.

12. julij

Voditelji držav evrskega območja dosežejo dogovor o Grčiji

Pripravljeni so začeti pogajanja o programu za finančno pomoč Grčiji v okviru evropskega mehanizma za stabilnost (EMS), a dogovor morajo najprej potrditi grški in drugi nacionalni parlamenti. Po koncu nacionalnih postopkov bo Evroskupina nadaljevala pogajanja.