Zgodovina

Film: „Od kramljanja do ključnih odločitev“

V tem dokumentarnem filmu je predstavljena zgodovina Evropskega sveta od njegove ustanovitve do danes. Prikazuje pomembne mejnike iz preteklih desetletij, ki so zaznamovali način sprejemanja odločitev voditeljev EU.
Zgodbo pripovedujejo tisti, ki so bili priča preoblikovanju Evropskega sveta v sedanje osrednje telo odločanja.

Več informacij o dogodkih in pogodbah, ki so izoblikovali vloge Evropskega sveta, Sveta EU, Evroskupine in vrha držav evrskega območja.

1997

13. december

Ustanovitev Evroskupine

Evropski svet potrdi ustanovitev Evroskupine, neformalnega organa, v okviru katerega se srečujejo finančni ministri držav, katerih valuta je evro. Prvo srečanje Evroskupine je 4. junija 1998 v dvorcu Château de Senningen v Luksemburgu.

1999

1. januar

Rojstvo evra kot virtualne valute

Uvede ga enajst držav članic: Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska in Španija.

2001

1. januar

Grčija se pridruži evrskemu območju

Grčija je dvanajsta država članica EU, ki se pridruži evrskemu območju.

2002

1. januar

Evro dan v obtok

1. januarja 2002 so v obtok dani bankovci in kovanci evra, ki zamenja nacionalne valute.

2003

1. februar

Pogodba iz Nice

S Pogodbo iz Nice je uvedena reforma institucij EU kot priprava na prihodnjo razširjeno EU s 27 državami članicami. Uvedeni sta tudi reformi v Svetu – razširjena uporaba glasovanja s kvalificirano večino in načelo okrepljenega sodelovanja med državami članicami.

2004

10. september

Prvi stalni predsednik Evroskupine

Evroskupina se odloči, da bo imenovala stalnega predsednika za obdobje dveh let.

Na neformalnem srečanju Ecofina v Scheveningenu je za prvega stalnega predsednika Evroskupine izvoljen Jean-Claude Juncker. Njegov mandat traja od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2006.

2006

September

Ponovna izvolitev Jeana-Clauda Junckerja za predsednika Evroskupine

Izvoljen je še za drugi mandat predsednika Evroskupine.

2007

1. januar

Slovenija se pridruži evrskemu območju

Slovenija postane trinajsta država članica EU, ki uvede evro kot svojo valuto.

2008

1. januar

Ciper in Malta se pridružita evrskemu območju

Zdaj je v evrskem območju 15 članic.

12. oktober

Rojstvo vrha držav evrskega območja 

Francoski predsednik Nicolas Sarkozy predlaga redna srečanja voditeljev držav ali vlad evrskega območja. Prvo takšno srečanje poteka 12. oktobra 2008. Nadaljnji vrhi potekajo maja 2010, marca 2011, julija 2011 in oktobra 2011 v Bruslju.

Srečanja na vrhu držav evrskega območja so v pomoč pri usklajevanju ekonomske politike evrskega območja, udeležujeta pa se jih tudi predsednik vrha držav evrskega območja in predsednik Evropske komisije. 

2009

1. januar

Slovaška se pridruži evrskemu območju

Slovaška postane šestnajsta članica evrskega območja.

1. december

Protokol št. 14 k Lizbonski pogodbi

Protokol št. 14 k Lizbonski pogodbi, ki opredeljuje vlogo Evroskupine, začne veljati 1. decembra 2009. Ministri držav članic, katerih valuta je evro, se bodo neformalno sestajali in razpravljali o temah, povezanih z enotno valuto, ter izvolili predsednika z mandatom dveh let in pol.

Lizbonska pogodba spreminja tudi Poslovnik Sveta EU: kadar Svet za ekonomske in finančne zadeve (Ecofin) v polni sestavi glasuje o zadevah, ki se nanašajo le na evrsko območje, lahko glasujejo le člani Evroskupine.

2011

1. januar

Estonija se pridruži evrskemu območju

Estonija postane sedemnajsta država evrskega območja.

2012

Januar

Izvolitev predsednika delovne skupine Evroskupine

Funkcijo predsednika delovne skupine Evroskupine od januarja 2012 opravlja Thomas Wieser, ki je tudi predsednik Ekonomsko-finančnega odbora.

Delovna skupina Evroskupine je pripravljalno telo, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic evrskega območja v Ekonomsko-finančnem odboru, Evropske komisije in Evropske centralne banke.   

2013

21. januar

Izvolitev predsednika Evroskupine

Za predsednika Evroskupine je izvoljen nizozemski finančni minister Jeroen Dijsselbloem, ki s tem postane drugi stalni predsednik Evroskupine v njeni zgodovini.

2014

1. januar

Latvija se pridruži evrskemu območju

Latvija postane osemnajsta članica evrskega območja.

2015

1. januar

Litva se pridruži evrskemu območju

V evrskem območju je zdaj 19 držav: Avstrija, Belgija, Ciper, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Španija.

13. julij

Ponovna izvolitev Jeroena Dijsselbloema za predsednika Evroskupine

Jeroen Dijsselbloem je ponovno izvoljen za predsednika Evroskupine za dveinpolletni mandat.