© Evropska unija 19.–20. 10. 2017 Srečanje

Voditelji EU se bodo sestali, da bi razpravljali o raznovrstnih vprašanjih, med drugim s področja migracij, digitalizacije, obrambe in zunanje politike. Prav tako bodo izmenjali mnenja o t. i. agendi voditeljev – konkretnem programu dela za usmerjanje ukrepanja EU v prihodnje. Voditelji EU27 bodo pregledali stanje pogajanj o brexitu.

Če prevod ni na voljo, je vsebina prikazana v izvirnem jeziku

Evropski svet sestavljajo voditelji držav ali vlad držav članic EU, skupaj s predsednikom Evropskega sveta in predsednikom Evropske komisije. Določa splošne politične usmeritve in prednostne cilje EU.

Svet EU zastopa vlade držav članic. Neuradno je znan tudi kot Svet ministrov, saj se v njem srečujejo ministri iz posameznih držav članic EU ter sprejemajo zakone in usklajujejo politike.