18.–20. 9. 2017 Srečanje

Glavne prednostne naloge EU so krepitev na pravilih temelječega svetovnega reda, miru in sodelovanja v boju proti terorizmu ter zavzemanje za jedrsko razorožitev. EU si bo poleg tega prizadevala za nadaljnja pogajanja o vprašanjih, povezanih z migracijami, človekovimi pravicami, podnebjem in razvojem. Predsednik Tusk bo imel ob robu zasedanja GS ZN tudi dvostranska srečanja z drugimi voditelji.

 

Sergej Harčenko / AFP 14. 9. 2017 Sporočilo za javnost
Če prevod ni na voljo, je vsebina prikazana v izvirnem jeziku

Evropski svet sestavljajo voditelji držav ali vlad držav članic EU, skupaj s predsednikom Evropskega sveta in predsednikom Evropske komisije. Določa splošne politične usmeritve in prednostne cilje EU.

Svet EU zastopa vlade držav članic. Neuradno je znan tudi kot Svet ministrov, saj se v njem srečujejo ministri iz posameznih držav članic EU ter sprejemajo zakone in usklajujejo politike.