25. 7. 2017 Sporočilo za javnost

Operacija Sophia je pomorska operacija EU, katere namen je razbitje poslovnih modelov tihotapcev migrantov in trgovcev z ljudmi v Sredozemlju. Svet je podaljšal in spremenil mandat operacije, pri čemer ga je dopolnil z mehanizmom za spremljanje udeležencev usposabljanja, novimi nadzornimi dejavnostmi za nezakonito trgovino z nafto in boljšo izmenjavo informacij o trgovini z ljudmi.

Če prevod ni na voljo, je vsebina prikazana v izvirnem jeziku

Evropski svet sestavljajo voditelji držav ali vlad držav članic EU, skupaj s predsednikom Evropskega sveta in predsednikom Evropske komisije. Določa splošne politične usmeritve in prednostne cilje EU.

Svet EU zastopa vlade držav članic. Neuradno je znan tudi kot Svet ministrov, saj se v njem srečujejo ministri iz posameznih držav članic EU ter sprejemajo zakone in usklajujejo politike.