Svet za kmetijstvo in ribištvo, 14.–15. 12. 2015

Svet EU
  • Svet Evropske unije
  • Seja št. 3437
  • Bruselj
  • 14. 12. 2015
  • 10:00
  • 15. 12. 2015
  • 15:00
  • List of participants