Svet za konkurenčnost, 26.–27. 5. 2016

Svet EU
  • Svet Evropske unije
  • Seja št. 3470
  • Bruselj
  • 26. 5. 2016
  • Seznam udeležencev