Svet za okolje, 13. 10. 2017

Svet EU

Glavni rezultati

Sektorji, ki niso vključeni v ETS: Porazdelitev prizadevanj in LULUCF

Svet je sprejel pogajalski stališči glede uredbe o porazdelitvi prizadevanj ter uredbe o rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu (LULUCF). Ta zakonodaja bo pripomogla k zmanjšanju toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni v sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS).

EU bo tako bliže uresničitvi svojega splošnega cilja zmanjšanja domačih emisij toplogrednih plinov do leta 2030 za vsaj 40 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990 in s tem izpolnitvi zavez iz Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. Sektorji, ki niso vključeni v ETS, bodo k izpolnitvi tega cilja konkretno prispevali tako, da bodo do leta 2030 emisije zmanjšali za 30 % v primerjavi z ravnmi iz leta 2005.

„Ti dve uredbi bosta EU omogočili zmanjšanje emisij v vseh sektorjih, kjer so prizadevanja deljena, ter boljše upravljanje njenih zemljišč in gozdov. Tako bomo sebi zagotovili podnebju prijazno prihodnost in uresničili svoje pariške cilje v zvezi s podnebnimi spremembami. Pozdravljam današnja prizadevanja držav članic in pripravljeni smo na začetek pogajanj s Parlamentom.“

Siim Kiisler, estonski minister za okolje

COP 23 Konferenca ZN o podnebju

Svet je sprejel sklepe o Pariškem sporazumu in se pripravil na 23. zasedanje konference pogodbenic (COP 23) Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, ki bo od potekala 6. do 17. novembra 2017 v Bonnu.

EU je odločena, da bo še naprej v ospredju globalnih prizadevanj za boj proti podnebnim spremembam. Ministri za okolje so v celoti podprli te sklepe in poudarili, da je treba zagotoviti znaten napredek pri izvajanju Pariškega sporazuma (pariški delovni program), pripravah na spodbujevalni dialog leta 2018 in izvajanju nacionalno določenih prispevkov na ravni držav članic.

Ministri so pozdravili tudi sklepe Sveta, sprejete v zvezi s podnebnim financiranjem 10. oktobra. EU in njene države članice so vnovič potrdile, da so trdno odločene prispevati k uresničitvi skupnega cilja razvitih držav, ki nameravajo do leta 2020 skupaj zagotoviti 100 milijard USD na leto in takšno prakso nadaljevati do leta 2025.

Skupščina ZN za okolje

Svet je sprejel sklepe o prednostnih nalogah EU za tretje zasedanje skupščine Združenih narodov za okolje (UNEA-3), ki bo potekalo od 4. do 6. decembra 2017 v Nairobiju in bo posvečeno splošni temi onesnaževanja.

Ti sklepi so jasen znak odločenosti EU, da si bo prizadevala za zaščito okolja in zmanjšanje posledic onesnaževanja za naš planet.

Ministri bodo aktivno prispevali k vrsti resolucij in prostovoljnih zaobljub, katerih namen je sprejetje nadaljnjih ukrepov za odpravo različnih oblik onesnaževanja.

V okviru priprav na zasedanje skupščine so ministri med delovnim kosilom uspešno izmenjali mnenja z izvršnim direktorjem Programa Združenih narodov za okolje Erikom Solheimom. Določili so področja, na katerih je treba sprejeti konkretne ukrepe proti onesnaževanju na nacionalni ravni in ravni EU.

Informacije o srečanju

  • Seja št. 3565
  • Luksemburg
  • 13. 10. 2017

Pripravljalni dokumenti

Končni dokumenti

Za medije

Stiki z mediji

Predstavnica za stike z mediji
+32 22815612
+32 470884374

Če niste novinar, svoje vprašanje pošljite službi za obveščanje javnosti.

Področja: