Evroskupina, 11. 5. 2015

Evroskupina
  • Evroskupina
  • 11. 5. 2015
  • 15:00
  • Bruselj

Glavne točke

Grčija

Evroskupina se je seznanila s potekajočimi razpravami med grškimi organi ter Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko in Mednarodnim denarnim skladom o celovitem grškem seznamu reform.

Ugotovila je, da so pogovori napredovali in postali učinkovitejši, vendar pa je potrebnega več časa za premostitev preostalih razlik in za dosego celovitega sporazuma. Sprostitev preostale finančne pomoči Grčiji se lahko izvede le, ko bodo te reforme dogovorjene in ko bo v okviru pregleda treh institucij ugotovljeno, da so bile izvedene.

„Rad bi ponovno poudaril, da dogovor z dne 20. februarja ostaja okvir za pogajanja in da je potreben celovit dogovor, preden se lahko izvedejo kakršna koli izplačila.“

predsednik Evroskupine Jeroen Dijsselbloem

Gospodarske razmere

Evroskupina je razpravljala tudi o gospodarskih razmerah v območju evra na podlagi gospodarske napovedi Evropske komisije iz pomladi 2015. Poleg tega je preučila je inflacijo in razvoj menjalniških tečajev. 

Oživitev gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest se v območju evra krepita, tveganje inflacije pa se je umirilo. Ministri so se strinjali, da je treba v območju evra nadaljevati strukturne reforme, ki krepijo rast, ter dobro fiskalno politiko v podporo oživitvi.

Tematska razprava o fiskalnih okvirih

Ministri Evroskupine so izmenjali nacionalne izkušnje o krepitvi fiskalnih okvirov, kar je bilo za območje evra priporočeno v evropskem semestru 2014. O tem so se pogovarjali v okviru po novem rednih razprav Evroskupine o načinih za krepitev gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest.

Poročilo štirih predsednikov

Ministri so izmenjali mnenja o možnih načinih za izboljšavo ekonomskega upravljanja v ekonomski in monetarni uniji (EMU). Ta razprava je bila del priprave poročila o isti zadevi, ki ga pripravlja predsednik Evroskupine skupaj s predsedniki Evropske komisije, Evropskega sveta in Evropske centralne banke.

Irska

Evroskupina je pozdravila napredek Irske glede fiskalnih, finančnih in strukturnih zadev, ki je razviden iz tretjega poročila po izteku programa. Prepričana je, da bo Irska ohranila dobre rezultate pri reševanju še preostalih izzivov.

Zadnjič pregledano 12. 5. 2015