Evroskupina, 22. 5. 2017

Evroskupina
  • Evroskupina
  • 22. 5. 2017
  • 15:00
  • Bruselj

Glavni rezultati

Informacije o srečanju

Grčija

Člani Evroskupine so pozdravili predhodni dogovor Grčije in institucij o novem sklopu reform politike, potrebnih za okrevanje gospodarstva v tej državi. Sporazum je pomemben korak naprej k dokončanju drugega pregleda programa Grčije za makroekonomsko prilagoditev.

Člani Evroskupine so pozdravili napredek Grčije pri izvajanju številnih dogovorjenih predhodnih ukrepov.

Grčija je sprejela reformne ukrepe na področjih, kot so pokojnine, davek od dohodkov, trg dela in energetski sektor. Ti ukrepi bi morali prispevati k rasti naklonjenemu rebalansu gospodarstva ter okrepiti srednjeročno fiskalno strategijo Grčije.

Člani Evroskupine so podrobno razpravljali o vzdržnosti javnega dolga Grčije, vendar niso dosegli celovitega dogovora. Delo se bo v prihodnjih tednih nadaljevalo v okviru, kot je bil dogovorjen maja 2016, da bi končni dogovor dosegli na naslednjem srečanju Evroskupine.

Gospodarske razmere v evrskem območju

Potem ko je Komisija predstavila spomladansko gospodarsko napoved za leto 2017, ki je bila objavljena 11. maja 2017, so člani Evroskupine izmenjali mnenja o gospodarskih razmerah in zadnjih inflacijskih trendih v evrskem območju.

Španija: sedma misija za nadzor po izteku programa

Člani Evroskupine so se na kratko seznanili z glavnimi ugotovitvami sedme misije za nadzor po izteku programa v Španiji, ki so jo med 24. in 26. aprilom opravili predstavniki Evropske komisije in Evropske centralne banke.

Misija je potrdila, da ni tveganja za neodplačilo posojil, ki jih je Španija med letoma 2012 in 2014 prejela v okviru programa dokapitalizacije svojega bančnega sektorja, podprtega z evropskim mehanizmom za stabilnost.

Zadnjič pregledano 2. 6. 2017