Časovni razpored sej

29. april 2017

22. junij 2017

23. junij 2017

19. oktober 2017

20. oktober 2017

14. december 2017

15. december 2017

22. marec 2018

23. marec 2018

28. junij 2018

29. junij 2018