Tristranski socialni vrh, 19. 10. 2016

Evropski svet
  • Evropski svet
  • 19. 10. 2016
  • 14:00
  • Bruselj
  • Predsedujoči Donald Tusk

Tristranski socialni vrh je potekal 19. oktobra popoldne, dan pred oktobrskim zasedanjem Evropskega sveta.

Najpomembnejša tema na socialnem vrhu je bilo „Reševanje skupnih izzivov Evrope: ustvarjanje rasti in delovnih mest ter zagotavljanje pravičnosti“.

Udeleženci so predvsem izmenjali mnenja o treh vprašanjih:

  • glavni izzivi v zvezi z letnim pregledom rasti za leto 2017 v okviru evropskega semestra
  • ključni vlogi socialnih partnerjev pri praktičnem izvajanju novega programa znanj in spretnosti za Evropo
  • izkušnjah z vključevanjem beguncev na trg dela

Kaj je tristranski vrh?

Tristranski socialni vrh je forum za dialog med institucijami EU na ravni predsednikov in evropskimi socialnimi partnerji na najvišji vodstveni ravni. Vrhu sopredsedujejo predsednik Evropskega sveta, predsednik Evropske komisije in voditelj države ali vlade šestmesečnega predsedstva, ki je tokrat slovaški predsednik vlade. Delodajalce zastopajo organizacija BusinessEuropeEvropski center za podjetja z javno udeležbo in podjetja splošnega gospodarskega pomena (CEEP) ter Evropsko združenje obrtnikov ter malih in srednjih podjetij (UEAPME), sindikate pa Evropska konfederacija sindikatov (ETUC).

Zadnjič pregledano 20. 10. 2016