Evropski svet, 20.–21. 10. 2016

Evropski svet
 • Evropski svet
 • 20.–21. 10. 2016
 • Bruselj
 • Predsedujoči Donald Tusk
 • Fotografije udeležencev 

Informacije za medije

Najpomembnejši rezultati

Voditelji EU so se sestali 20. in 21. oktobra v Bruslju. Izmenjali so mnenja o najbolj perečih vprašanjih.

V četrtek so razpravljali o migracijah in Rusiji, vključno z njeno vlogo v Siriji. V petek so se voditelji EU ponovno sestali, da bi razpravljali o trgovinskih zadevah.

„Zaskrbljen ostajam v zvezi z dobrim trgovinskim sporazumom s tesno partnerico, kot je Kanada, in zaradi ugleda Evrope. Sporazum so podprle vse države članice razen ene“, je na tiskovni konferenci po zasedanju izjavil predsednik Tusk.

Migracije

Osrednja sredozemska pot

Voditelji EU so dejali, da je treba še bolj omejiti nezakonite migracije na osrednji sredozemski poti in izboljšati stopnjo vračanja. V zvezi s tem so poudarili pomen sodelovanja z afriškimi državami izvora in tranzita za migrante, in dejali, da bi lahko uporabili potrebne vzvode v okviru vseh ustreznih politik in orodij EU, vključno z razvojem in trgovino.

Pozvali so visoko predstavnico EU Federico Mogherini, naj na decembrskem vrhu EU predstavi „prve rezultate“ sodelovanja s petimi izbranimi afriškimi državami.

Ponovno so tudi poudarili pomen odpravljanja osnovnih vzrokov migracij in pozvali vse svetovne akterje, naj prevzamejo odgovornost.

Zunanje meje  

Voditelji EU so dejali, da so nedavna ustanovitev Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter nacionalna prizadevanja pomemben korak pri krepitvi nadzora na zunanjih mejah EU ter ponovni vzpostavitvi schengenskega sistema, saj omogočajo prilagoditev začasnega nadzora na notranjih mejah trenutnim potrebam,

Razpravljali so tudi o varovanju zunanjih meja. Pozvali so k hitremu sprejetju revidiranih schengenskih pravil za izvajanje sistematičnih kontrol na mejah EU. Prav tako so pozvali Komisijo, naj pripravi osnutek zakonodaje, s katero bi vzpostavili evropski sistem za vnaprejšnje varnostne preglede za potnike, ki ne potrebujejo vizumov, in po potrebi omogočili prepoved vstopa.

Vzhodna sredozemska pot  

Voditelji EU so pozvali k:

 • hitrejšemu vračanju z grških otokov v Turčijo
 • pomoči držav članic EU Grčiji, če agencije EU menijo, da je to potrebno
 • nadaljnjemu napredku pri uresničevanju zavez iz izjave EU in Turčije, vključno z liberalizacijo vizumskega režima

Voditelji so tudi pozvali države EU naj pospešijo premestitve migrantov, zlasti za mladoletnike brez spremstva.

Pozvali so tudi k nadaljnjim prizadevanjem za reformo pravil EU s področja azila, vključno z uporabo načela odgovornosti in solidarnosti.

Trgovina

Evropski svet je ocenil trenutno stanje tekočih pogajanj o prostotrgovinskih sporazumih s ključnimi partnericami. Voditelji so poudarili, da je treba hitro sprejeti odločitev o podpisu in začasni uporabi celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma med EU in Kanado. Zavzeli so se za čimprejšnja pogajanja o nerešenih vprašanjih.

Voditelji EU so pozvali Komisijo, naj aktivno nadaljuje pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu z Japonsko. Pozvali so jo tudi, naj predloži ambiciozen, uravnotežen in celovit prostotrgovinski sporazum z ZDA.

Evropski svet je poudaril, da se je treba učinkovito zoperstavljati nepoštenim trgovinskim praksam in da je izjemno pomembno zagotoviti učinkovitost instrumentov trgovinske zaščite EU pri spopadanju z globalnimi izzivi. Voditelji so dejali, da bi se moral Svet o celoviti posodobitvi vseh teh instrumentov dogovoriti pred koncem leta 2016.

Svetovna in ekonomska vprašanja

Voditelji EU so pozdravili ratifikacijo Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah s strani EU, s katero je sporazum začel tudi veljati. Evropski svet bo še naprej zagotavljal strateške smernice za zakonodajne predloge, povezane s tem sporazumom.

Evropski svet je ponovno poudaril, da morajo biti strategije enotnega trga izvedene do leta 2018. Med njimi so:

 • enotni digitalni trg
 • unija kapitalskih trgov
 • energetska unija
 • agenda za enotni trg

Evropski svet je tudi pozval Svet, naj na seji 6. decembra doseže dogovor o pogajalskem stališču glede novega predloga o Evropskem skladu za strateške naložbe.

Odnosi z Rusijo in razmere v Ukrajini

Evropski svet je odločno obsodil napade sirskega režima in njegovih zaveznikov, zlasti Rusije, na civilno prebivalstvo v Alepu.

Pozval je k:

 • nujnemu in neoviranemu dostopu humanitarne pomoči do Aleppa in drugih delov države
 • takojšnjemu prenehanju sovražnosti in ponovnemu začetku političnega procesa pod okriljem ZN.

Voditelji so tudi poudarili, da morajo tisti, ki so odgovorni za kršitve mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava o človekovih pravicah, odgovarjati za svoja dejanja. EU preučuje vse možnosti, če se bodo sedanji zločini nadaljevali.

Voditelji so pozvali visoko predstavnico, naj nadaljuje pobude EU za humanitarno pomoč in zdravstveno evakuacijo v sodelovanju z ZN.

EU si bo tudi prizadevala, da se poveže s ključnimi akterji v regiji zaradi politične tranzicije ter priprave na spravo in obnovo države po konfliktu.

Nadaljnji ukrepi po Bratislavi

Voditelji so se seznanili s trenutnim stanjem glede načrta iz Bratislave. Predsednik slovaške vlade Robert Fico jim je poročal o dosedanjih rezultatih, vključno z ratifikacijo Pariškega sporazuma ter začetkom delovanja evropske mejne in obalne straže.

Predsednica britanske vlade Theresa May je med večerjo na kratko poročala o Brexitu, predsednik nizozemske vlade Mark Rutte pa o položaju na Nizozemskem, povezanem z referendumom o Ukrajini.

Zadnjič pregledano 24. 10. 2016