Evropski svet, 9.–10. 3. 2017

Evropski svet
  • Evropski svet
  • 9.–10. 3. 2017
  • Bruselj
  • Predsedujoči Donald Tusk

Informacije za medije

Najpomembnejše točke dnevnega reda

Na začetku srečanja bo malteški predsednik vlade, ki zastopa sedanje predsedstvo, predstavil pregled napredka, doseženega pri izvajanju prejšnjih sklepov Evropskega sveta.

Voditelji EU bodo nato razpravljali o nekaterih najbolj perečih vprašanjih, med drugim tudi na področju gospodarstva, varnosti in zunanjih odnosov.

V zvezi z gospodarstvom bo Evropski svet ponovno potrdil nujnost spodbujanja naložb, rasti in zaposlovanja, da bi bili državljani EU lahko deležni gospodarske in druge blaginje. Preučil bo izvajanje ključnih strukturnih reform, ki jih izvajajo države članice v odziv na zadevna priporočila za posamezne države, razpravljal o prednostnih nalogah evropskega semestra 2017 in potrdil priporočilo o ekonomski politiki euroobmočja.

Evropski svet bo pregledal tudi napredek pri uresničevanju zakonodajnih prednostnih nalog in pomembnejših strategij, vključno s strategijo za enotni trg, strategijo za enotni digitalni trg, akcijskim načrtom za unijo kapitalskih trgov in energetsko unijo.

V zvezi z varnostjo bo Evropski svet ocenil izvajanje sklepov iz decembra 2016 o zunanji varnosti in obrambi. Preučil bo tudi stanje na področju notranje varnosti v EU.

Glede na nedavne dogodke bodo voditelji morda razpravljali tudi o zunanjepolitičnih vprašanjih.

Zadnjič pregledano 1. 2. 2017