Evropski svet, 9.–10. 3. 2017

Evropski svet
  • Evropski svet
  • 9.–10. 3. 2017
  • Bruselj
  • Predsedujoči Donald Tusk
  • Seznam fotografij 

Informacije za medije

Glavni rezultati

Voditelji EU so razpravljali o nekaterih najbolj perečih vprašanjih, med drugim o gospodarstvu, varnosti, migracijah in razmerah na Zahodnem Balkanu.

V petek so voditelji 27 držav članic na neformalnem srečanju razpravljali o pripravah na 60. obletnico Rimskih pogodb.

Izvolitev predsednika

Evropski svet je za predsednika ponovno izvolil Donalda Tuska, ki bo svoj drugi dvoinpolletni mandat opravljal od 1. junija 2017 do 30. novembra 2019. Donald Tusk je bil ponovno imenovan tudi za predsednika vrha držav evrskega območja za isto obdobje.

„Zahvaljujem se vam za zaupanje in vašo veliko podporo v teh nenavadnih okoliščinah. (...) Sodeloval bom z vsemi vami brez izjeme, saj se resnično zavzemam za združeno Evropo.“

Donald Tusk v svojem zahvalnem govoru po ponovni izvolitvi

Evropski svet je sklenil, da bo še letos ponovno obravnaval postopek, merila in potrebna ravnotežja v zvezi z imenovanji na visoki ravni za naslednji institucionalni cikel.

Delovna mesta, rast in konkurenčnost

Gospodarske razmere

Voditelji so ocenili gospodarske razmere v EU in evrskem območju ter ugotovili, da so reforme, ki jih od leta 2008 izvajajo države članice, že dale rezultate:

  • okrevanje gospodarstva se nadaljuje s pozitivno rastjo v vseh državah članicah, spodbudni pa so tudi obeti za prihodnje
  • stopnja brezposelnosti je najnižja od leta 2009
  • stanje javnih financ se izboljšuje in naložbe rastejo

Da bi zagotovili trajno okrevanje gospodarstva, so voditelji pozvali k strukturnim reformam, okrepitvi javnih financ in spodbujanju naložb, vključno s hitrim podaljšanjem Evropskega sklada za strateške naložbe.

Napredek na področju strategij enotnega trga

Izvajanje različnih strategij enotnega trga do leta 2018 ostaja skupni cilj EU. Evropski svet zato pričakuje uspešno izvajanje sklepov, ki so že bili sprejeti, in poziva k hitremu napredku v zvezi s trenutnimi zakonodajnimi predlogi.

Junija 2017 bo pregledal tozadevni napredek.

Trgovina

Voditelji so pozdravili dejstvo, da je Evropski parlament izglasoval celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (CETA), ki naj bi ga kmalu začeli začasno uporabljati.

„EU je še naprej trdno zavezana dosledni trgovinski politiki ter odprtemu in mnogostranskemu trgovinskemu sistemu, ki temelji na pravilih in v katerem ima osrednjo vlogo Svetovna trgovinska organizacija (STO)“, so povedali voditelji.

Hkrati so pozvali k hitremu sprejetju zakonodajnih predlogov, s katerimi bi EU dobila instrumente za spopadanje z nepoštenimi trgovinskimi praksami in izkrivljanjem trga, združljive s praksami STO.

Potrdili so tudi, da bo EU odločno nadaljevala vsa trenutna pogajanja o sporazumih o prosti trgovini, vključno z državami Mercosur in Mehiko; najbližje sklenitvi so pogajanja z Japonsko.

Trgovinske odnose s Kitajsko bi bilo treba okrepiti na podlagi skupnega razumevanja vzajemnih in obojestranskih koristi.

„Evropa ostaja velik zagovornik odprte in na pravilih temelječe trgovine (...) Hkrati pa se bomo brez omahovanja obvarovali pred nepoštenimi trgovinskimi praksami, če bo to potrebno. Postaviti želimo svetovni standard za prosto in pravično trgovino.“

Donald Tusk na tiskovni konferenci Evropskega sveta 

Bančna unija

Voditelji so ponovno poudarili, da je treba dokončati bančno unijo z zmanjšanjem in porazdelitvijo tveganja v finančnem sektorju. Poudarili so, da je potrebno mednarodno sodelovanje pri oblikovanju skupnih bonitetnih in nadzornih standardov za finančne storitve.

Evropski semester

Voditelji so v okviru evropskega semestra, tj. letnega usklajevanja ekonomskih politik EU, potrdili prednostne naloge politik za leto 2017, ki so določene v letošnjem letnem pregledu rasti, in osnutek priporočila Sveta o ekonomski politiki evrskega območja za leto 2017. Države članice naj bi te prednostne naloge upoštevale tudi v svojih nacionalnih politikah.

Kar zadeva socialno razsežnost gospodarske rasti, voditelji z zanimanjem pričakujejo socialni vrh za pravična delovna mesta in rast, ki bo 17. novembra 2017 v Göteborgu.

Varnost in obramba

Voditelji držav ali vlad so ocenili izvajanje sklepov Evropskega sveta iz decembra 2016 o zunanji varnosti in obrambi. Pozdravili so že doseženi napredek, ki je bil predstavljen na seji Sveta za zunanje zadeve 6. marca, ter pozvali k dodatnim ukrepom in sredstvom. Opozorili so, kako pomembno je izvajanje predlogov iz skupne izjave za okrepljeno sodelovanje z Natom.

Razpravljali so tudi o notranji varnosti in boju proti terorizmu. Sozakonodajalca so pozvali, naj:

  • se do junija 2017 dogovorita o predlogu za sistem vstopa/izstopa
  • pospešita delo v zvezi s predlogom o evropskem sistemu za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)

Migracije

Predsednik malteške vlade Joseph Muscat je poročal o napredku pri izvajanju operativnih ukrepov v zvezi z osrednjesredozemsko potjo, dogovorjenih na neformalnem srečanju 3. februarja 2017 na Malti.

Voditelji so ponovno poudarili svojo odločenost uresničiti vse elemente izjave z Malte. Poudarili so, da podpirajo ukrepe, ki so jih sprejele posamezne države članice v podporo libijskim organom ter severnoafriškim in južnim sosedam.

Svet so pozvali, naj hitro preuči sporočilo Komisije o prenovljenem akcijskem načrtu o vračanju ter nadaljuje delo v zvezi z dogovori EU o ponovnem sprejemu s tretjimi državami.

Ponovno so poudarili svojo odločenost uresničiti vse vidike migracijske politike EU in v času malteškega predsedovanja doseči soglasje o reformi azilne politike EU.

Zahodni Balkan

Voditelji držav ali vlad so razpravljali o razmerah na Zahodnem Balkanu. Poudarili so, kako pomembni so nadaljnje reforme, dobri sosedski odnosi ter vključujoče pobude regionalnega sodelovanja.

„Državam v tej regiji smo sporočili, da smo neomajno odločeni podpirati reforme in projekte, usmerjene v EU, in upam, da bodo sprejele naše pozitivno sporočilo.“

Donald Tusk na zaključni tiskovni konferenci

Evropsko javno tožilstvo

Voditelji so tudi ugotovili, da je nemogoče doseči soglasje o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva (EPPO). To odpira vrata okrepljenemu sodelovanju med skupino najmanj devetih držav članic.

Neuradna seja

V petek, 10. marca, so voditelji 27 držav članic na neformalnem srečanju razpravljali o pripravah na 60. obletnico Rimskih pogodb in o glavnih elementih rimske izjave.

V pogovoru so obravnavali zlasti prihodnost EU, vključno z zamislijo o Evropi več hitrosti.

„Nekateri pričakujejo sistemske spremembe, s katerimi bi razrahljali vezi znotraj EU in okrepili vlogo držav glede na skupnost. Drugi prav nasprotno iščejo nove, globlje razsežnosti povezovanja,“ je ob zaključku povedal predsednik Tusk.

Poudaril je, da bo ob upoštevanju interesov skupnosti 27 držav v okviru prihodnjih pogajanj o brexitu in dolgoročnih strateških interesov EU vztrajno pozival vse k prizadevanjem za ohranitev politične enotnosti sedemindvajseterice.

„Ko govorimo o različnih scenarijih za Evropo, bi moral biti naš glavni cilj krepitev vzajemnega zaupanja in enotnosti sedemindvajseterice. Po današnji razpravi lahko odkrito povem, da se vseh 27 voditeljev strinja s tem ciljem.“

Donald Tusk na zaključni tiskovni konferenci
Zadnjič pregledano 13. 3. 2017