60. obletnica Rimskih pogodb, 25. 3. 2017

Evropski svet
  • Evropski svet
  • 25. 3. 2017
  • Rim
  • Predsedujoči Donald Tusk
  • Seznam udeležencev 

Voditelji držav ali vlad EU so 25. marca v Rimu obeležili 60. obletnico podpisa Rimskih pogodb. To je bila priložnost, da smo razmislili o stanju Evropske unije in prihodnosti procesa povezovanja.

„Danes v Rimu obnavljamo edinstveno zvezo svobodnih držav, ki so jo pred 60 leti začeli naši veliki predhodniki“, je dejal predsednik Donald Tusk na slovesnosti v zgradbi Campidoglio. „Takrat niso razpravljali o Evropi več hitrosti, niso pripravljali izstopov, kljub vsem tragičnim okoliščinam nedavne zgodovine pa so vsi verjeli v enotnost Evrope.“

Predsednik Tusk je poudaril dejstvo, da je na dan obletnice več milijonov ljudi po vsej Evropi pokazalo, da podpirajo EU.

„Pri Evropski uniji ne gre za slogane, niti ne za postopke niti za predpise. Naša Unija zagotavlja, da svoboda, dostojanstvo, demokracija in neodvisnost niso več le naše sanje, temveč naša vsakdanja resničnost.“

Predsednik Donald Tusk

Ob koncu slovesnosti so voditelji sprejeli in podpisali rimsko izjavo, ki določa skupno vizijo za prihodnja leta.

V izjavi so poudarili, da je Evropska unija edinstvena unija s skupnimi institucijami in trdnimi vrednotami, skupnost, v kateri so mir, svoboda, demokracija, človekove pravice in pravna država, je gospodarska velesila z neprimerljivimi ravnmi socialne varnosti in blaginje.

„Evropska enotnost se je začela kot sanje samo nekaterih, postala je upanje številnih. Potem se je Evropa ponovno združila. Danes smo združeni in močnejši: več sto milijonov ljudi po vsej Evropi ima koristi od življenja v razširjeni Uniji, ki je odpravila stare razlike.“

Rimska izjava 

Voditelji so izjavili, da se, zavedajoč se pomislekov državljanov EU, zavezujejo rimski agendi, in obljubili, da si bodo prizadevali za:

  • varno in stabilno Evropo
  • uspešno in trajnostno Evropo
  • socialno Evropo
  • Evropo, ki bo močnejša na svetovnem prizorišču

„Evropa bo kot politična entiteta ali združena ali pa je sploh ne bo. Samo združena Evropa je lahko samostojna v odnosu do preostalega sveta,“ je dejal predsednik Tusk.

Ozadje

Rimski pogodbi sta bili ustanovni pogodbi, s katerimi sta bili vzpostavljeni Evropska gospodarska skupnost (EGS) in Evropska skupnost za atomsko energijo (ESAE). Podpisani sta bili 25. marca 1957, veljati pa sta začeli 1. januarja 1958.

Novi skupnosti, ki sta imeli podobno institucionalno strukturo kot Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ), sta imeli tudi štiri institucije: Komisija in Svet ter Skupščina in Sodišče, ki sta ju skupnosti delili z ESPJ.

Prvo zasedanje Sveta EGS je bilo 25. januarja 1958, predsedoval pa mu je Victor Larock, belgijski zunanji minister.

Informacije za medije

Zadnjič pregledano 27. 3. 2017