Izredni Evropski svet (člen 50), 29. 4. 2017

Evropski svet
 • Evropski svet
 • 29. 4. 2017
 • Predsedujoči Donald Tusk
 • Seznam udeležencev 

Informacije za medije

Glavni rezultati

Evropski svet (člen 50) je na izrednem srečanju 27 voditeljev EU sprejel usmeritve za pogajanja o brexitu.

„Želel bi izpostaviti izjemno enotnost vseh 27 voditeljev glede usmeritev za naša pogajanja z Združenim kraljestvom. (…) Ta soglasna podpora vseh 27 držav članic in institucij EU nam daje močan politični mandat za ta pogajanja.“

Predsednik Donald Tusk na tiskovni konferenci po vrhu

V usmeritvah bo opredeljen okvir za pogajanja ter določena splošna stališča in načela EU pri tem. Evropski svet bo te usmeritve med pogajanji po potrebi posodabljal.

Temeljna načela

V usmeritvah Evropski svet navaja, da bo EU 27 držav članic ves čas pogajanj ostala enotna in tako tudi delovala. Voditelji:

 • vnovič poudarjajo željo, da bi ohranili tesno partnerstvo z Združenim kraljestvom
 • opozarjajo, da bo moral kakršen koli prihodnji sporazum temeljiti na ravnotežju med pravicami in obveznostmi ter zagotavljati enake konkurenčne pogoje
 • poudarjajo, da je treba ohraniti celovitost enotnega trga, kar pomeni, da je četvero svoboščin neločljivih in da med njimi ni mogoče izbirati
 • navajajo, da država, ki ni članica EU, ne more imeti enakih pravic in uživati enakih ugodnosti kot članice

„Pogajanja na podlagi člena 50 PEU bodo potekala pregledno in v enotnem svežnju. V skladu z načelom, da ni nič dogovorjeno, dokler ni vse dogovorjeno, ni mogoče posebej reševati posameznih vprašanj.“

Usmeritve Evropskega sveta (člen 50) za pogajanja o brexitu

Postopni pristop

Voditelji držav in vlad so se strinjali, da bi si bilo treba v prvi fazi pogajanj prizadevati, da se:

 • zagotovita čim večja jasnost in pravna varnost
 • izpelje razveza Združenega kraljestva od EU

Evropski svet bo pozorno spremljal napredek in odločil, kdaj je ta dovolj velik, da bi se lahko pogajanja premaknila v naslednjo fazo.

Sporazum o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom bo mogoče skleniti šele, ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država. Vendar voditelji izražajo pripravljenost, da v drugi fazi pogajanj začnejo predhodne in pripravljalne pogovore o okviru teh prihodnjih odnosov.

Dvoletno časovno obdobje iz člena 50 se izteče 29. marca 2019.

Urejen izstop

„Državljanom, ki so si ustvarili življenje na podlagi pravic, ki izhajajo iz britanskega članstva v EU, grozi možnost, da bodo te pravice izgubili. (…) Ob upoštevanju navedenega moramo ukrepati na podlagi postopnega pristopa in najprej zagotoviti nemoten izstop.“

Usmeritve Evropskega sveta (člen 50) za pogajanja o brexitu

Evropski svet je poudaril, kako pomembno je zavarovati pravice državljanov, ki jih bo prizadel brexit. Poudarili so, da se je treba izogniti pravni praznini za podjetja, in izpostavili potrebo po enotnem finančnem dogovoru, ki bi moral zagotoviti, da bosta tako EU kot Združeno kraljestvo spoštovala svoje obveznosti.

Evropski svet je ob upoštevanju edinstvenih okoliščin na irskem otoku poudaril, da je treba podpreti Velikonočni sporazum in mirovni proces na Severnem Irskem.

„Potrebne bodo prožne in domiselne rešitve, tudi zato, da bi se izognili neprepustni meji, obenem pa bo treba spoštovati celovitost pravnega reda Unije.“

Usmeritve Evropskega sveta (člen 50) za pogajanja o brexitu

Načelo lojalnega sodelovanja

Dokler ne bo zapustilo Unije, Združeno kraljestvo ostaja polnopravna članica EU, tako da zanj veljajo vse pravice in obveznosti iz Pogodb in na podlagi prava EU. Vse tekoče dejavnosti EU se morajo nadaljevati čim bolj gladko v sestavi 28 držav, pogajanja z Združenim kraljestvom pa bodo ločena od teh dejavnosti in ne bodo posegala v njihov napredek.

Naslednji koraki

Potem ko je Evropski svet sprejel usmeritve in na podlagi priporočila Komisije, naj bi Svet za splošne zadeve 22. maja 2017:

 • odobril začetek pogajanj
 • imenoval Komisijo za pogajalca EU
 • sprejel pogajalske smernice (podroben mandat Komisije)

Ozadje

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 Evropski svet uradno obvestilo, da namerava zapustiti EU.

„Obžalujemo, da bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, a smo obenem pripravljeni na proces, ki mu bomo zdaj morali slediti. (...) V teh pogajanjih bo Unija delovala enotno in bo zaščitila svoje interese. Naša prva prednostna naloga bo čim bolj zmanjšati negotovost naših državljanov, podjetij in držav članic zaradi odločitve Združenega kraljestva.“

izjava Evropskega sveta, 29. marec 2017
Zadnjič pregledano 2. 5. 2017