Tristranski socialni vrh, 18. 10. 2017

Evropski svet
  • Evropski svet
  • 18. 10. 2017
  • Predsedujoči Donald Tusk

Glavna tema tega srečanja tristranskega socialnega vrha za rast in zaposlovanje je „oblikovanje prihodnosti Evrope: krepitev odpornosti ter spodbujanje gospodarskega in socialnega razvoja za vse“.

Razprave bodo posvečene trem področjem:

  • socialna razsežnost Evrope
  • doseženi napredek ter načini za izboljšanje vključenosti socialnih partnerjev v politike in reforme na nacionalni ravni
  • vlaganje v učenje v digitalnem gospodarstvu in družbi

Program

14.00

Srečanje (stavba Europa)

17.00

Skupinska fotografija (stavba Europa)

17.15

Tiskovna konferenca (stavba Europa)

Kaj je tristranski socialni vrh?

To je forum za dialog med institucijami EU na ravni predsednikov in evropskimi socialnimi partnerji na najvišji vodstveni ravni. Vrhu sopredsedujejo predsednik Evropskega sveta, predsednik Evropske komisije in voditelj države ali vlade države na čelu šestmesečnega predsedstva Sveta EU; tokrat je to predsednik estonske vlade.

Delodajalce zastopajo organizacija BusinessEurope, Evropski center delodajalcev in podjetij, ki zagotavljajo javne storitve (CEEP), ter Evropsko združenje obrtnikov ter malih in srednjih podjetij (UEAPME),

sindikate pa Evropska konfederacija sindikatov (ETUC).

Zadnjič pregledano 16. 10. 2017