Pojdi na vsebino
Prijava na e-pošto
Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je zaključil dvodnevni vrh v Bruslju, na katerem so voditelji EU skušali izkoristiti trenutni zagon, da bi pospešili prizadevanja na ključnih področjih, kot so varnost, ekonomska in monetarna unija ter migracije. Voditelji EU27 so se tudi srečali, da bi ocenili napredek pogajanj o brexitu z Združenim kraljestvom.

Voditelji EU so 19. oktobra razpravljali o migracijah, digitalni Evropi, obrambi in zunanjih odnosih. V zvezi s temi štirimi vprašanji so sprejeli sklepe.

Evropski svet (člen 50) v sestavi EU27 je 20. oktobra preučil stanje pogajanj o brexitu in sprejel sklepe.

Voditelji EU so poleg tega na neformalnem zasedanju odobrili Agendo voditeljev, tj. konkreten delovni program, ki bo usmerjal prihodnje delovanje EU.

Glavni rezultati

Migracije

Voditelji EU so se strinjali, da njihova „široka, pragmatična in odločna“ strategija na področju migracij, katere cilj je ponovno vzpostaviti nadzor na zunanjih mejah ter zmanjšati število prihodov in smrtnih žrtev na morju, prinaša rezultate in je zato treba zagotoviti, da se bo uporabljala tudi v prihodnje.

Hkrati so izpostavili potrebo po pozornem nadzorovanju v zvezi z vsemi migracijskimi potmi ter pripravljenosti na odzivanje na morebitne nove trende in dogodke.

Voditelji so pozvali k nadaljnjim ukrepom, vključno s:

 • podporo neposredno prizadetim državam EU
 • tesnim sodelovanjem z državami izvora in tranzita, tudi s Turčijo in državami zahodnega Balkana
 • nadaljnjimi prizadevanji za povečanje števila vrnitev
 • uporabo potrebnih vzvodov na podlagi politik EU, kot je trgovinska ali razvojna politika, za povečanje števila vrnjenih oseb in preprečevanje nezakonitih migracij.

Poleg tega so voditelji EU znova potrdili svojo podporo schengenskemu sistemu, pri čemer so izjavili, da ga bodo ob upoštevanju varnostnih interesov držav EU čim prej ponovno vzpostavili.

Prav tako so se zavezali, da bodo na decembrskem zasedanju nadaljevali razpravo o reformi dublinskega sistema, da bi v prvi polovici leta 2018 dosegli soglasje.

Osrednjesredozemska pot

Število nezakonitih prihodov na osrednjesredozemski poti se je zaradi prizadevanj EU in njenih držav članic, zlasti Italije, v tretji četrtini leta 2017 v primerjavi z istim obdobjem leta 2016 zmanjšalo za skoraj 70 %.

„Voditelji so se dogovorili, da predsednika vlade Gentilonija odločneje podprejo v zvezi s sodelovanjem Italije z libijskimi oblastmi. Zdaj imamo resnično priložnost, da osrednjesredozemsko pot prekinemo.“

Predsednik Donald Tusk na tiskovni konferenci po zasedanju Evropskega sveta 19. oktobra 2017

Voditelji EU so na zasedanju pozvali k nadaljnjim prizadevanjem, vključno s:

 • sodelovanjem z Libijo in njenimi sosednjimi državami za okrepitev nadzora meje in podporo lokalnim skupnostim vzdolž migracijskih poti v Libiji
 • večjim prizadevanjem za zagotovitev stalne prisotnosti EU v Libiji
 • zagotavljanjem zadostnega in ciljno usmerjenega financiranja za projekte v Severni Afriki, povezane z vprašanjem migracij.

Digitalna Evropa

Evropski svet je poudaril, da je „pripravljen storiti vse potrebno za zagotovitev, da Evropa postane digitalna“, pri čemer se je oprl na zaključke z vrha o digitalni prihodnosti, ki je bil 29. septembra v Talinu.

Voditelji so preučili, kako lahko EU izkoristi priložnosti in obvlada izzive, ki jih prinaša digitalizacija. Dogovorili so se o več prednostnih nalogah za izgradnjo uspešne digitalne Evrope, kot so:

 • zagotovitev, da bodo upravni organi in javni sektorji popolnoma v koraku s časom na področju digitalizacije
 • dokončanje strategije za enotni digitalni trg do konca leta 2018
 • vzpostavitev vrhunske infrastrukture in komunikacijskega omrežja
 • sprejetje skupnega pristopa h kibernetski varnosti
 • okrepitev prizadevanj za boj proti terorizmu in internetni kriminaliteti
 • doseganje učinkovitega in poštenega davčnega sistema, primernega za digitalno dobo.

Evropski svet je institucije pozval, naj pospešijo zakonodajno delo, države članice pa, naj izvajajo zakonodajne akte EU ter sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi oblikovale novo digitalno dobo.

Obramba

Voditelji EU so razpravo nadaljevali na temo stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO) na področju obrambe. Države članice, ki želijo sodelovati v okviru PESCO, naj o svoji nameri obvestijo Svet in visoko predstavnico. To bo omogočilo, da bi PESCO uvedli do konca leta.

Kar zadeva evropski program za razvoj obrambne industrije, je Evropski svet pozval, da se v okviru Sveta do konca leta doseže dogovor.

Prav tako je pozdravil začetek preskusa usklajenega letnega pregleda na področju obrambe (CARD), ki naj bi okrepil obrambno sodelovanje v EU.

Zunanji odnosi

Evropski svet je DLR Korejo pozval, naj opusti jedrske programe in izdelavo balističnih izstrelkov, pri čemer je poudaril, da je treba trajni mir in denuklearizacijo Korejskega polotoka doseči na miren način.

Prav tako je ponovno potrdil, da je v celoti zavezan jedrskemu dogovoru z Iranom, in podprl izjavo ministrov s seje Sveta za zunanje zadeve 16. oktobra 2017.

Agenda voditeljev

V petek dopoldne so voditelji na neformalnem zajtrku odobrili Agendo voditeljev.

„Danes smo razpravljali o Agendi voditeljev za naše delo v naslednjih dveh letih, in vesel sem, da sem prejel soglasno podporo vseh voditeljev EU, da izpeljem ta načrt.“

Predsednik Donald Tusk na informativnem sestanku za medije o zasedanjih Evropskega sveta in Agendi voditeljev

Agenda voditeljev je konkreten delovni program, ki bo usmerjal delovanje EU do junija 2019. Pripravil jo je predsednik Tusk ob posvetovanju z vsemi voditelji držav in vlad EU.

Pogajanja o brexitu

Evropski svet (člen 50) v sestavi EU27 je pozval k večjemu napredku na področju pravic državljanov, irske meje in finančnih obveznosti. Voditelji 27 držav članic EU so se dogovorili, da bodo začeli notranje priprave na drugo fazo razprav o brexitu.

„Pogajanja se nadaljujejo in naš pristop tudi v prihodnje ostaja pozitiven in konstruktiven. In ker si vsi dejavno prizadevamo za dosego dogovora, upam, da bomo lahko decembra začeli drugo fazo naših pogovorov.“

Predsednik Donald Tusk na informativnem sestanku za medije o zasedanjih Evropskega sveta in Agendi voditeljev