Evropski svet, 19.–20. 10. 2017

Evropski svet
 • Evropski svet
 • 19.–20. 10. 2017
 • Bruselj
 • Predsedujoči Donald Tusk

Informacije za medije

Voditelji EU so 19. oktobra razpravljali o migracijah, digitalni Evropi, obrambi in zunanjih odnosih. V zvezi s temi štirimi vprašanji so sprejeli sklepe.

V petek se bodo voditelji EU ponovno neformalno sestali, da bi razpravljali o agendi voditeljev, konkretnem delovnem programu, ki bo usmerjal prihodnje delovanje EU. Evropski svet (člen 50) v sestavi EU27 bo preučil stanje pri pogajanjih o brexitu.

Glavni rezultati, 19. oktober 2017

Migracije

Voditelji EU so se strinjali, da njihova „široka, pragmatična in odločna“ strategija na področju migracij, katere cilj je ponovno vzpostaviti nadzor na zunanjih mejah ter zmanjšati število prihodov in smrtnih žrtev na morju, prinaša rezultate in je zato treba zagotoviti, da se bo uporabljala tudi v prihodnje.

Hkrati so izpostavili potrebo po pozornem nadzorovanju v zvezi z vsemi migracijskimi potmi ter pripravljenosti na odzivanje na morebitne nove trende in dogodke.

Voditelji so pozvali k nadaljnjim ukrepom, vključno s:

 • podporo neposredno prizadetim državam EU
 • tesnim sodelovanjem z državami izvora in tranzita, tudi s Turčijo in državami zahodnega Balkana
 • nadaljnjimi prizadevanji za povečanje števila vrnitev
 • uporabo potrebnih vzvodov na podlagi politik EU, kot je trgovinska ali razvojna politika, za povečanje števila vrnjenih oseb in preprečevanje nezakonitih migracij.

Poleg tega so voditelji EU znova potrdili svojo podporo schengenskemu sistemu, pri čemer so izjavili, da ga bodo ob upoštevanju varnostnih interesov držav EU čim prej ponovno vzpostavili.

Prav tako so se zavezali, da bodo na decembrskem zasedanju nadaljevali razpravo o reformi dublinskega sistema, da bi v prvi polovici leta 2018 dosegli soglasje.

Infografika – Migration flows: Central Mediterranean route

Irregular arrivals in Italy per month, from January 2015-2017

Osrednjesredozemska pot

Število nezakonitih prihodov na osrednjesredozemski poti se je zaradi prizadevanj EU in njenih držav članic, zlasti Italije, v tretji četrtini leta 2017 v primerjavi z istim obdobjem leta 2016 zmanjšalo za skoraj 70 %.

„Voditelji so se dogovorili, da predsednika vlade Gentilonija odločneje podprejo v zvezi s sodelovanjem Italije z libijskimi oblastmi. Zdaj imamo resnično priložnost, da osrednjesredozemsko pot prekinemo.“

Predsednik Donald Tusk na tiskovni konferenci po zasedanju Evropskega sveta 19. oktobra 2017

Voditelji EU so na zasedanju pozvali k nadaljnjim prizadevanjem, vključno s:

 • sodelovanjem z Libijo in njenimi sosednjimi državami za okrepitev nadzora meje in podporo lokalnim skupnostim vzdolž migracijskih poti v Libiji
 • večjim prizadevanjem za zagotovitev stalne prisotnosti EU v Libiji
 • zagotavljanjem zadostnega in ciljno usmerjenega financiranja za projekte v Severni Afriki, povezane z vprašanjem migracij.

Digitalna Evropa

Evropski svet je poudaril, da je „pripravljen storiti vse potrebno za zagotovitev, da Evropa postane digitalna“, pri čemer se je oprl na zaključke z vrha o digitalni prihodnosti, ki je bil 29. septembra v Talinu.

Voditelji so preučili, kako lahko EU izkoristi priložnosti in obvlada izzive, ki jih prinaša digitalizacija. Dogovorili so se o več prednostnih nalogah za izgradnjo uspešne digitalne Evrope, kot so:

 • zagotovitev, da bodo upravni organi in javni sektorji popolnoma v koraku s časom na področju digitalizacije
 • dokončanje strategije za enotni digitalni trg do konca leta 2018
 • vzpostavitev vrhunske infrastrukture in komunikacijskega omrežja
 • sprejetje skupnega pristopa h kibernetski varnosti
 • okrepitev prizadevanj za boj proti terorizmu in internetni kriminaliteti
 • doseganje učinkovitega in poštenega davčnega sistema, primernega za digitalno dobo.

Evropski svet je institucije pozval, naj pospešijo zakonodajno delo, države članice pa, naj izvajajo zakonodajne akte EU ter sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi oblikovale novo digitalno dobo.

Obramba

Voditelji EU so razpravo nadaljevali na temo stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO) na področju obrambe. Države članice, ki želijo sodelovati v okviru PESCO, naj o svoji nameri obvestijo Svet in visoko predstavnico. To bo omogočilo, da bi PESCO uvedli do konca leta.

Kar zadeva evropski program za razvoj obrambne industrije, je Evropski svet pozval, da se v okviru Sveta do konca leta doseže dogovor.

Prav tako je pozdravil začetek preskusa usklajenega letnega pregleda na področju obrambe (CARD), ki naj bi okrepil obrambno sodelovanje v EU.

Zunanji odnosi

Evropski svet je DLR Korejo pozval, naj opusti jedrske programe in izdelavo balističnih izstrelkov, pri čemer je poudaril, da je treba trajni mir in denuklearizacijo Korejskega polotoka doseči na miren način.

Prav tako je ponovno potrdil, da je v celoti zavezan jedrskemu dogovoru z Iranom, in podprl izjavo ministrov s seje Sveta za zunanje zadeve 16. oktobra 2017.

Glavne točke dnevnega reda, 20. oktober 2017

Agenda voditeljev

V petek zjutraj bodo voditelji na neuradnem zajtrku obravnavali agendo voditeljev. To je konkreten delovni načrt, ki bo usmerjal delovanje EU do junija 2019. Pripravil jo je predsednik Tusk v posvetovanju z vsemi državami članicami EU.

Pogajanja o brexitu

Evropski svet (člen 50) v sestavi EU27 bo preučil najnovejši napredek v pogajanjih po uradnem obvestilu Združenega kraljestva, da namerava zapustiti EU.

Program

20. 10. 2017 08:00

Prihodi

9:00

Delovni zajtrk Evropskega sveta

10:30

Delovna seja Evropskega sveta (člen 50)

13:00

Tiskovna konferenca predsednika Evropskega sveta in predsednika Evropske komisije

Zadnjič pregledano 20. 10. 2017