Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, 23.–24. 11. 2015

Svet EU
  • Svet Evropske unije
  • Seja št. 3428
  • Bruselj
  • 23. 11. 2015
  • 10:00
  • 24. 11. 2015
  • 10:00
  • List of participants