Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, 21.–22. 11. 2016

Svet EU
  • Svet Evropske unije
  • Seja št. 3502
  • Bruselj
  • 21. 11. 2016
  • Seznam udeležencev 
Zadnjič pregledano 25. 11. 2016