Vrh skupine G7 v Taormini v Italiji, 26.–27. 5. 2017

Mednarodno vrhunsko srečanje
  • Mednarodno vrhunsko srečanje
  • 26.–27. 5. 2017

Italija je 26. in 27. maja 2017 gostila srečanje voditeljev skupine G7. Razprave na vrhu so bile usmerjene v zunanjo politiko, svetovno gospodarstvo, zmanjševanje neenakosti in migracijsko krizo.

EU sta na vrhu zastopala predsednik Evropskega sveta Donald Tusk in predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

Voditelji so sprejeli končno sporočilo in načrt za spodbujanje enakosti spolov ter se dogovorili o akcijskem načrtu za inovacije, znanja in spretnosti ter delo. Sprejeli so tudi taorminsko izjavo o preprečevanju terorizma in nasilnega ekstremizma.

Zunanja politika

V zvezi z vojno v Siriji so voditelji pozvali k ustavitvi konflikta v okviru vključujočega političnega procesa pod vodstvom Sirije in pod okriljem ZN. Zavezali so se, da si bodo intenzivneje prizadevali poraziti mednarodni terorizem v Siriji, zlasti ISIS/ISIL/Daiš in Al Kaido.

Skupina G7 je razpravljala o razmerah v Libiji in pozvala k napredku v procesu političnega dialoga in nacionalne sprave.

Poleg tega so voditelji obsodili severnokorejske jedrske teste in izstrelitve balističnih raket. Severno Korejo so pozvali, naj v celoti, preverljivo in nepovratno opusti vse jedrske programe in programe balističnih izstrelkov.

Voditelji so razpravljali tudi o razmerah v Ukrajini in pozvali k doslednemu uveljavljanju sporazumov iz Minska. Opozorili so, da je trajanje trenutnih sankcij jasno povezano z vprašanjem, ali bo Rusija v celoti izvajala te sporazume in spoštovala suverenost Ukrajine.

Svetovno gospodarstvo

Najpomembnejša prednostna naloga skupine G7 je pospešiti globalno rast, da bi zagotovili višji življenjski standard in kakovostna delovna mesta. Voditelji so znova potrdili svojo zavezanost uporabi vseh političnih orodij, vključno s tistimi na področju monetarne, fiskalne in strukturne politike, da bi omogočili močno, trajnostno, uravnoteženo in vključujočo rast.

Zmanjševanje neenakosti

Voditelji so potrdili, da neenakosti ogrožajo zaupanje in omejujejo možnosti za rast v prihodnosti. Dogovorili so se o izboljšanju zmogljivosti in odpornosti gospodarstev in skupnosti, da bi se lahko prilagajale hitrim spremembam in bi svetovno gospodarstvo delovalo v dobro vseh.

Skupina G7 je opozorila, da spodbujanje enakosti spolov bistveno prispeva k napredku pri uresničevanju trajnostnega razvoja. Voditelji so sprejeli načrt skupine G7 za gospodarsko okolje, ki upošteva vidik spola, da bi spodbujali enakopravni ekonomski položaj žensk in deklet.

Trgovina

Voditelji so znova potrdili svojo zavezo o ohranitvi odprtosti trgov in preprečevanju protekcionizma ter odločnem nasprotovanju vsem nepoštenim trgovinskim praksam. Zavezali so se, da bodo sprejeli ustrezne politike, ki bodo vsem podjetjem in državljanom zagotovile najboljše možnosti v okviru svetovnega gospodarstva.

Skupina G7 je pozvala k odpravi vseh praks, ki izkrivljajo trgovino, da bi spodbujali resnično enake konkurenčne pogoje. Voditelji so poleg tega poudarili pomen večstranskega trgovinskega sistema, ki temelji na pravilih, in se zavezali k skupnim prizadevanjem za izboljšanje delovanja STO.

Migracije

Voditelji so pozvali k usklajenim prizadevanjem na nacionalni in mednarodni ravni za odzivanje na izredno velike tokove migrantov in beguncev. Dogovorili so se o vzpostavitvi partnerstev za pomoč državam, da bi lahko znotraj svojih meja ustvarile pogoje za odpravo vzrokov migracijskih tokov.

Poleg tega so potrdili pravico držav, da nadzirajo svoje meje in vzpostavijo politike, ki so v njihovem nacionalnem interesu.

Afrika

Varnost, stabilnost in trajnostni razvoj Afrike so visoko na lestvici prednostnih nalog skupine G7. Voditelji si prizadevajo izboljšati sodelovanje in dialog z afriškimi državami in regionalnimi organizacijami, da bi razvijali zmogljivosti Afrike ter tako učinkoviteje preprečevali krize in konflikte, odzivanje nanje in njihovo obvladovanje.

Inovacije, znanja in spretnosti ter delo

Voditelji skupine G7 so sprejeli akcijski načrt za inovacije, znanja in spretnosti ter delo, ki je usmerjen na ljudi. V njem je predstavljen niz morebitnih političnih priporočil za izboljšanje konkurenčnosti in spodbujanje na inovacijah temelječe rasti, ki koristi vsem.

Glej tudi:

Ozadje

Vrh skupine G7 je forum, ki ima pomembno vlogo pri oblikovanju globalnih odzivov na globalne izzive in dopolnjuje ekonomsko usklajevanje na svetovni ravni, ki ga opravlja skupina G20. Na njem se srečujejo voditelji Kanade, Francije, Nemčije, Italije, Japonske, Združenega kraljestva, Združenih držav in EU.

Vrh bo potekal po vrhu skupine G7 leta 2016 na Japonskem ter vrhu, ki ga je leta 2014 izjemoma organizirala EU v Bruslju.

Voditelji se v sestavi G7 srečujejo od leta 2014, po tem ko je Ruska federacija kršila suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine.

EU kot članica skupine G7

Leta 1977 so se predstavniki tedanje Evropske skupnosti prvič udeležili vrha v Londonu. EU je prvotno sodelovala samo na tistih področjih, ki so bila v njeni izključni pristojnosti, toda sčasoma se je njena vloga povečala. EU je bila postopoma vključena v vse politične razprave na dnevnem redu vrha, od vrha v Ottawi (1981) pa sodeluje na vseh njegovih delovnih sejah.

EU ima vse odgovornosti članstva. Sporočilo z vrha politično zavezuje vse članice skupine G7.

Razpored predsedovanja: Japonska leta 2016, Italija leta 2017, Kanada leta 2018, Francija leta 2019 in ZDA leta 2020.

Zadnjič pregledano 29. 5. 2017