Vrh EU-Japonska, 6. 7. 2017

Mednarodno vrhunsko srečanje
  • Mednarodno vrhunsko srečanje
  • 6. 7. 2017

Vrh med EU in Japonsko je potekal 6. julija v Bruslju. Voditelji in voditeljice so na vrhu naznanili politični dogovor o ambicioznem prostotrgovinskem sporazumu med EU in Japonsko ter tesnejšem političnem sodelovanju, ki bo temeljilo na skupnih vrednotah, človekovih pravicah, demokraciji in pravni državi.

EU sta na vrhu zastopala predsednik Evropskega sveta Donald Tusk in predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

Voditelji in voditeljice so po končanem vrhu sprejeli izjavo. Sprejeli pa so tudi posebno izjavo o Severni Koreji.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu

Voditelji in voditeljice EU in Japonske so se načeloma dogovorili o sporazumu o gospodarskem partnerstvu. Ta sporazum bo spodbudil trgovinsko in gospodarsko partnerstvo med EU in Japonsko, saj obravnava vprašanja v zvezi z:

  • dostopom do trga za blago (vključno z avtomobili in mlečnimi izdelki), storitve in naložbe
  • javnimi naročili, vključno z železnicami
  • netarifnimi ukrepi
  • zaščito geografskih označb
  • pravicami intelektualne lastnine

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko bo podlaga za spodbujanje proste in poštene trgovine med dvema izmed najpomembnejših svetovnih gospodarstev, hkrati pa zavrača vse oblike protekcionizma. Poleg tega se z njim krepi zavezanost EU in Japonske, da bosta v prihodnje še tesneje sodelovali pri določanju novih mednarodnih standardov.

„Tistim, ki zatrjujejo, da se vrača obdobje izolacionizma in razpadanja, dokazujemo, da ni tako. Svetu res ni treba iti stoletje nazaj v preteklost. Prav nasprotno. Nobenega razloga ni, da bi šli v to smer, kar dokazujemo z Japonsko.“

Predsednik Donald Tusk na tiskovni konferenci po vrhu med EU in Japonsko v Bruslju

Pogajalski skupini obeh strani bosta dokončno oblikovali sporazum, da bodo lahko kmalu stekli notranji postopki, tako v EU kot na Japonskem.

Sporazum o strateškem partnerstvu

Japonska in EU sta dosegli tudi načelni dogovor glede sporazuma o strateškem partnerstvu. Ta bo okvir za še tesnejše in bolj strateško sodelovanje med EU in Japonsko.

V sporazumu o strateškem partnerstvu so poudarjene skupne vrednote in načela, ki so temelj partnerstva med EU in Japonsko, vključno s človekovimi pravicami, demokracijo in pravno državo.

„Ta temelj skupnih vrednot, ki jih ne le spoštujemo, temveč smo se – v skladu s sporazumom o strateškem partnerstvu – zavezali, da jih bomo tudi spodbujali, nam je omogočil zaključek teh pogajanj. Najpomembneje pa je, da ni poraženca.“

Predsednik Donald Tusk na tiskovni konferenci po vrhu med EU in Japonsko v Bruslju

Severna Koreja

Voditelji in voditeljice so na vrhu pozvali k hitremu sprejetju noveresolucije Varnostnega sveta ZN o Demokratični ljudski republiki Koreji, in sicer zaradi nedavne izstrelitve balističnega izstrelka, ki utegne imeti medcelinski doseg.

Severno Korejo so obenem pozvali, naj opusti vse jedrsko in drugo orožje za množično uničevanje ter obstoječe jedrske programe, poleg tega pa naj vzpostavi verodostojen dialog z mednarodno skupnostjo.

Več informacij

Zadnjič pregledano 7. 7. 2017