Politike

Athena – financiranje varnostnih in obrambnih vojaških operacij

Athena je mehanizem EU za urejanje financiranja skupnih stroškov, povezanih z vojaškimi operacijami EU, v okviru skupne varnostne in obrambne politike (SVOP)

Bančna unija

Bančna unija je sistem bančnega nadzora in reševanja na ravni EU, katerega namen je zagotoviti varnost in zanesljivost bančnega sektorja v EU.

Boj EU proti terorizmu

Informacije o strategiji EU za boj proti terorizmu, vlogi koordinatorja za boj proti terorizmu in trenutnih področjih ukrepanja, vključno s tujimi borci.

Boljša priprava zakonodaje

Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje je niz orodij za izboljšanje načina sprejemanja zakonodaje EU in zagotavljanje, da bi ta bolje služila državljanom in podjetjem.

Brexit

EU in Združeno kraljestvo po referendumu 23. junija 2016.

Četrti železniški paket: izboljšave evropskih železnic

Informacije o predlogih četrtega železniškega paketa za posodobitev in reformiranje evropskih notranjih železnic ter o trenutnem stanju razprav v Svetu.

Ekološko kmetovanje

Pri ekološkem kmetovanju se uporabljajo prakse, ki imajo čim manjši človeški vpliv na okolje, hkrati pa zagotavljajo, da kmetijski sistem deluje na čim bolj naraven način.

Energetska unija: varna, trajnostna, konkurenčna in cenovno dostopna energija za Evropo

Informacije o predlogih iz svežnja EU o energetski uniji ter poteku razprav v Svetu in Evropskem svetu.

Enotni digitalni trg za Evropo

Informacije o predlagani strategiji za razširitev digitalnega gospodarstva EU ter o najnovejših razpravah v Svetu o strategiji in njenih zakonodajnih predlogih.

EU v Generalni skupščini ZN

EU je v Generalni skupščini ZN stalna opazovalka. Informacije o udeležbi in prednostnih nalogah EU na 71. zasedanju Generalne skupščine ZN (septembra 2016).

Evropski semester

Evropski semester omogoča državam članicam boljše usklajevanje ekonomskih, zaposlovalnih in fiskalnih politik in zagotavlja, da bodo te politike bolje odražale cilje EU. 

Finančna pomoč državam članicam evrskega območja

Države članice evrskega območja, ki imajo finančne težave, lahko pod določenimi pogoji prejmejo finančno podporo v okviru Evropskega mehanizma za stabilnost.

 

Izboljšanje kibernetske varnosti po vsej EU

Informacije o strategiji EU za kibernetsko varnost in predlogu direktive o varnosti omrežij in informacij ter napredku razprav v Svetu.

Izobraževanje za gospodarsko rast in vključevanje

Izobraževanje in usposabljanje lahko povečata gospodarsko rast ter preprečita revščino in izključenost. Informacije o prednostnih nalogah Sveta in trenutnih dejavnostih na tem področju.

Krepitev pravic letalskih potnikov v EU

Informacije o predlagani reformi zakonodaje EU o pravicah letalskih potnikov in odgovornosti letalskih družb ter napredku pri sprejemanju te zakonodaje v Svetu.

Lastna sredstva: prihodki EU

V pravilih EU o lastnih sredstvih so opredeljene različne vrste prihodkov EU, kot so dajatve za sladkor ali lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost, in metode za njihov izračun.

Mehanizem obrnjene davčne obveznosti: preprečevanje goljufij na področju DDV

Ključni elementi in časovnica dogodkov v zvezi s predlogom za začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti na področju DDV.

Mehanizmi za reševanje sporov glede obdavčevanja v Evropski uniji

Cilj predloga o mehanizmih za reševanje sporov glede obdavčevanja v EU je pojasniti obstoječa pravila, ki bodo tako učinkovitejša in uspešnejša.

Naložbeni načrt za Evropo

Naložbeni načrt za Evropo je pobuda EU za povečanje naložb po vsej EU in spodbujanje dolgoročne gospodarske rasti

 

Nova živila

Informacije o predlagani zakonodaji o novih živilih, katere namen je posodobitev obstoječih pravil iz leta 1997.