Politike

Agenda voditeljev

Agenda je zbir konkretnih ukrepov, oblikovanih po neformalni večerji v Talinu 28. septembra, na kateri je bila predsedniku Tusku zaupana naloga, da do oktobrskega zasedanja Evropskega sveta pripravi agendo voditeljev.

 

Athena – financiranje varnostnih in obrambnih vojaških operacij

Athena je mehanizem EU za urejanje financiranja skupnih stroškov, povezanih z vojaškimi operacijami EU, v okviru skupne varnostne in obrambne politike (SVOP)

Bančna unija

Bančna unija je sistem bančnega nadzora in reševanja na ravni EU, katerega namen je zagotoviti varnost in zanesljivost bančnega sektorja v EU.

Boj EU proti terorizmu

Boj proti terorizmu je ena od glavnih prednostnih nalog EU, njenih držav članic in mednarodnih partnerjev. Leta 2005 je bila sprejeta strategija EU za boj proti terorizmu, leta 2007 pa imenovan koordinator EU za protiterorizem. EU je celostno pristopila k reševanju vprašanja tujih bojevnikov ter preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Boljša priprava zakonodaje

Predlog za poenostavitev in prilagoditev zakonodaje EU, da bi bolje služila državljanom in podjetjem, z vzpostavitvijo vrste novih orodij.

Brexit

EU in Združeno kraljestvo po referendumu 23. junija 2016. Razlaga pogajalskega procesa o brexitu, vključno z vsemi pogajalskimi dokumenti in usmeritvami.

Ekološko kmetovanje

Predlog za posodobitev pravil o označevanju ekoloških proizvodov v EU in za proizvodnjo hrane na način, pri katerem bi se bolj upoštevala narava in okolje.

Energetska unija za Evropo

Informacije o predlogih iz svežnja EU o energetski uniji ter poteku razprav v Svetu in Evropskem svetu.

Enotni digitalni trg za Evropo

Enotni digitalni trg naj bi potrošnikom in podjetjem olajšal spletno nakupovanje in prodajo ter omogočil razvoj digitalnih omrežij in storitev.

EU v Generalni skupščini ZN

EU je zavezana multilateralizmu, v osrčju katerega so močni in učinkoviti Združeni narodi. Svet EU vsako leto sprejme prednostne naloge EU v okviru ZN in v okviru Generalne skupščine ZN, pri čemer upošteva agendo ZN in globalna vprašanja.

Evropski semester

Evropski semester omogoča državam članicam boljše usklajevanje ekonomskih, zaposlovalnih in fiskalnih politik in zagotavlja, da bodo te politike bolje odražale cilje EU. 

Finančna pomoč državam članicam evrskega območja

Države članice evrskega območja, ki imajo finančne težave, lahko pod določenimi pogoji prejmejo finančno podporo v okviru Evropskega mehanizma za stabilnost.

 

Izobraževanje za gospodarsko rast in vključevanje

EU si prizadeva zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja in ohraniti terciarno stopnjo izobraževanja, da bi njeni državljani pridobili znanja in spretnosti, ki so potrebni na trgu dela.

Lastna sredstva: prihodki EU

V pravilih EU o lastnih sredstvih so opredeljene različne vrste prihodkov EU, kot so dajatve za sladkor ali lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost, in metode za njihov izračun.

Mehanizem obrnjene davčne obveznosti: preprečevanje goljufij na področju DDV

Ključni elementi in časovnica dogodkov v zvezi s predlogom za začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti na področju DDV.

Mehanizmi za reševanje sporov glede obdavčevanja v Evropski uniji

Cilj predloga o mehanizmih za reševanje sporov glede obdavčevanja v EU je pojasniti obstoječa pravila, ki bodo tako učinkovitejša in uspešnejša.

Naložbeni načrt za Evropo

Naložbeni načrt za Evropo je pobuda EU za povečanje naložb po vsej EU in spodbujanje dolgoročne gospodarske rasti

 

Nova pravila o varnosti potrošniških proizvodov in nadzoru trga

EU si prizadeva, da bi z zakoni in ukrepi zagotovila varnost neživilskih potrošniških proizvodov, pri čemer pozornost namenja predvsem hitremu obveščanju in sledljivosti.

Nova živila

Informacije o predlagani zakonodaji o novih živilih, katere namen je posodobitev obstoječih pravil iz leta 1997.

Obvladovanje podnebnih sprememb v EU

Obvladovanje podnebnih sprememb in zmanjšanje njihovih vplivov na najmanjšo možno raven je prednostna naloga EU. Ozadje prednostnih nalog Sveta in trenutne dejavnosti na tem področju.