Unija kapitalskih trgov je pobuda EU, s katero naj bi poglobili in močneje povezali kapitalske trge 28 držav članic EU.

Cilji unije kapitalskih trgov so:

 • zagotoviti nove vire financiranja za podjetja, zlasti za mala in srednja podjetja
 • znižati stroške zbiranja kapitala
 • izboljšati možnosti za varčevalce v EU
 • olajšati čezmejno vlaganje in privabiti več tujih naložb v EU
 • podpreti dolgoročne projekte
 • poskrbeti za stabilnejši, odpornejši in konkurenčnejši finančni sistem EU

Da bi dosegli te cilje, je Evropska komisija predlagala akcijski načrt z vrsto ukrepov za postopno uresničitev unije kapitalskih trgov do leta 2019. Večina dejavnosti je usmerjena v premik finančnega posredništva proti kapitalskim trgom in odpravo ovir, ki preprečujejo čezmejne naložbe.

Akcijski načrt zajema celo vrsto instrumentov, med njimi pravne akte EU, pa tudi podporo pobudam industrije. Projekt podpira in dopolnjuje pobudo naložbenega načrta za Evropo, s katerim naj bi spodbudili vlaganje v EU.

Kratkotrajni ukrepi iz akcijskega načrta:

 • sveženj dveh zakonodajnih predlogov o listinjenju
 • pregled obstoječih pravil o prospektih
 • nova pravila o solventnosti II, ki se bodo uporabljala za infrastrukturne projekte
 • posvetovanja o kritih obveznicah
 • posvetovanja o skladih tveganega kapitala in skladih za socialno podjetništvo
 • poziv k predložitvi dokazov o kumulativnem učinku veljavnih finančnih pravil

V Svetu

Svet za ekonomske in finančne zadeve je 10. novembra 2015pozdravil prvi sveženj zakonodajnih predlogov in pobud Evropske komisije, objavljen 30. septembra 2015, in poudaril potrebo po ambicioznem dolgoročnem programu. 

Svet je 16. junija 2015 sprejel sklepe o uniji kapitalskih trgov, Evropsko komisijo pa pozval, naj predlaga akcijski načrt in začetni časovni načrt.

Naslednji koraki

Komisija bo Evropskemu parlamentu in Svetu redno poročala o napredku, doseženem pri izvajanju predlaganih ukrepov. Poleg letnih poročil bo Komisija leta 2017 pripravila tudi podrobno poročilo, ki bo podlaga za odločitev o morebitnih potrebnih dodatnih ukrepih.