Proračun EU za leto 2017

Svet je 28. novembra odobril dogovor, dosežen z Evropskim parlamentom 17. novembra, in tako dal končno zeleno luč za proračun EU za leto 2017. Proračun EU za leto 2017 je bil sprejet 1. decembra 2016, ko je dogovor potrdil še Evropski parlament.

V proračunu EU za leto 2017 znašajo skupne obveznosti 157,86 milijarde EUR, skupna plačila pa 134,49 milijarde EUR.

157,86milijarde EUR za obveznosti
134,49milijarde EUR za plačila

 

Na voljo je tudi 1,1 milijarde EUR za kritje nepredvidenih potreb. Plačila so prilagojena realnim potrebam in so za 1,6 % nižja kot v proračunu EU za leto 2016.

Reševanje migracijske in begunske krize

Skoraj 6 milijard EUR v obveznostih, kar je približno 11,3 % več kot leta 2016, bo na voljo za reševanje migracijskih pritiskov in izboljšanje varnosti evropskih državljanov. Sredstva bodo namenjena:

  • podpiranju držav članic pri preseljevanju beguncev
  • vzpostavljanju sprejemnih centrov
  • vključevanju oseb, ki imajo pravico do bivanja, in vračanju tistih, ki te pravice nimajo
  • krepitvi varovanja meja
  • boljšemu preprečevanju kriminala in boju proti terorizmu
  • varovanju kritične infrastrukture

Raziskave in rast

Obveznosti za spodbujanje gospodarske rasti in ustvarjanje novih delovnih mest znašajo 21,3 milijarde EUR, kar je približno 12 % več kot leta 2016. Ta del proračuna zajema instrumente, kot sta Erasmus+, ki mu je namenjenih 19 % več sredstev, tj. 2,1 milijarde EUR, in Evropski sklad za strateške naložbe, ki mu je namenjenih 25 % več sredstev, tj. 2,7 milijarde EUR.

Več denarja za mlade

Poleg znatnega povečanja za Erasmus+ so v proračunu EU za leto 2017 predvideni tudi številni drugi ukrepi, ki bodo koristili zlasti mladim, med drugim pobuda za zaposlovanje mladih, v zvezi s katero je na voljo dodatnih 500 milijonov EUR kot pomoč mladim pri iskanju zaposlitve. V proračunu EU za leto 2017 je prostor tudi za pobudo Komisije, ki bo mladim omogočala lažje potovanje in spoznavanje drugih evropskih držav.

Kmetijstvo

Proračun EU za leto 2017 vključuje tudi paket pomoči v višini 500 milijonov EUR, namenjene proizvajalcem mleka in drugim živinorejcem, ki je bil napovedan že julija.

 

Povzetek proračuna EU za leto 2017:

Odobrena sredstva po razdelkihv milijardah EUR
obveznostiplačila

1. Pametna in vključujoča rast:

a) Konkurenčnost za rast in delovna mesta

b) Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija

74,899

21,312

53,587

56,522

19,321

37,201

2. Trajnostna rast58,58454,914
3. Varnost in državljanstvo4,2843,787
4. Evropa v svetu10,1629,483
5. Upravni odhodki (za vse institucije EU)9,3959,395
Posebni instrumenti0,5340,390
Odobritve skupaj           157,858134,490