Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 uradno obvestilo Evropski svet, da namerava zapustiti EU.

Ključni dokumenti za pogajanja o brexitu

2017

12. oktober 2017

Peti krog pogajanj med EU in Združenim kraljestvom

Peti krog pogajanj o brexitu se je začel 9. oktobra 2017 v Bruslju. Glavni pogajalec EU Michel Barnier in minister Združenega kraljestva za izstop iz Evropske unije David Davis sta ga zaključila 12. oktobra 2017. Glavni pogajalec EU je menil, da je krog pogajanj sicer potekal v konstruktivnem vzdušju, vendar ni bilo znatnega napredka.

Na področju državljanskih pravic imata EU in Združeno kraljestvo naslednja skupna cilja:

 • sporazum o izstopu naj bi imel neposreden učinek, kar je bistveno za dejansko zagotavljanje pravic vseh državljanov
 • razlaga teh pravic v Evropski uniji in v Združenem kraljestvu bi morala biti popolnoma skladna

EU mora še preučiti predlog Združenega kraljestva za nov in poenostavljen upravni postopek, po katerem bodo državljani EU v Združenem kraljestvu uveljavljali svoje pravice. Vztrajala je, da mora biti postopek tekoč in čim bolj enostaven.

Irska:

 • sprejeti so bili ukrepi za nadaljnje izvajanje skupnega potovalnega območja
 • da bi našli rešitve za izzive, ki jih predstavlja sodelovanje med severom in jugom, je treba izboljšati razumevanje
 • dosežen je bil sporazum o šestih načelih, ki jih predlaga EU za zaščito Velikonočnega sporazuma v vseh njegovih razsežnostih

Finančni dogovor:

 • Združeno kraljestvo je potem, ko je potrdilo, da bo izpolnilo obveznosti, ki jih je sprejelo v času svojega članstva, potrdilo tudi, da v tem tednu še ne more pojasniti, za katere obveznosti gre.
 • Zato so opravili tehnične razprave, vendar pri pogajanjih ni bil dosežen napredek, Michel Barnier je izrazil vse večjo zaskrbljenost nad zastojem pri tem vprašanju.

Glede na navedeno je Michel Barnier ugotovil, da Evropskemu svetu naslednji teden ne bo mogel priporočiti, naj začne razprave o prihodnjih odnosih.

 

26. september

Srečanje predsednika Donalda Tuska s predsednico vlade Thereso May v Londonu

Predsednik Evropskega sveta se je v Londonu sestal s predsednico vlade Združenega kraljestva, medtem ko je v Bruslju potekal četrti krog pogajanj.

Predsednik Donald Tusk je izrazil previden optimizem glede konstruktivnega in bolj realističnega tona govora predsednice vlade v Firencah prejšnji teden in med njuno razpravo v Londonu.

V zvezi z doseženim napredkom pa je dejal:

„Če bi me države članice vprašale danes, bi rekel, da še ni ‚zadostnega napredka‘.“

predsednik Donald Tusk 

31. avgust

Tretji krog pogajanj

28. avgusta 2017 se je v Bruslju začel tretji krog pogajanj o brexitu. Otvorila sta ga glavni pogajalec EU Michel Barnier in minister Združenega kraljestva za izstop iz Evropske unije David Davis. Tudi v tem krogu so se posvetili glavnim vprašanjem v zvezi z urejenim izstopom Združenega kraljestva:

 • glede pravic državljanov so pogajalci EU in Združenega kraljestva nadalje preučevali in primerjali svoja stališča. Obravnavali so zlasti vprašanja, ki niso bila na sporedu v prejšnjih krogih, kot so poklicne kvalifikacije in ekonomske pravice. Izid razprav je povzet v posodobljenem primerjalnem dokumentu, ki sta ga strani skupaj oblikovali med tem krogom pogajanj
 • glede finančne poravnave sta strani nadaljevali razprave, začete v prejšnjih krogih, tako da sta primerjali svoji pravni analizi o obveznostih Združenega kraljestva do EU

 • potekala je razprava o vprašanjih v zvezi z Irsko in splošnim upravljanjem sporazuma o izstopu

 • pogajalci so razpravljali tudi o drugih vprašanjih ločitve (Euratom, blago, dano na trg, aktualni postopki Unije, pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah)

 

20. julij

Drugi krog pogajanj med EU in Združenim kraljestvom

Glavni pogajalec EU Michel Barnier in minister Združenega kraljestva za izstop iz Evropske unije David Davis sta 20. julija 2017 zaključila drugi krog pogajanj o brexitu. Namen tega štiridnevnega srečanja, ki je potekal v Bruslju, je bil predstaviti stališča obeh strani.

Po koncu tega kroga pogajanj je bil objavljen dokument, v katerem so bile navedene točke strinjanja in nestrinjanja glede vprašanja pravic državljanov.

22. junij

Evropski svet (člen 50)

Evropski svet (člen 50) v sestavi EU27 je 22. junija preučil najnovejši napredek v pogajanjih po uradnem obvestilu Združenega kraljestva na podlagi člena 50 PEU.

Ob robu zasedanja Evropskega sveta so voditelji EU27 odobrili postopek za preselitev agencij EU ki imata trenutno sedež v Združenem kraljestvu.

20. junij

Svet za splošne zadeve (člen 50)

Komisija je Svetu v sestavi EU27 poročala o prvem krogu pogajanj o brexitu z Združenim kraljestvom. Ministri so razpravljali o stanju pogajanj o brexitu in naslednjih korakih.

Ministri EU27 so ob robu seje Sveta razpravljali o postopku odločanja o premestitvi agencij EU, ki imata sedež v Združenem kraljestvu.

Voditelji EU27 naj bi ta postopek potrdili ob robu Evropskega sveta (člen 50) 22. junija 2017.

Potek postopka:

 • zbiranje ponudb držav članic
 • ocena Komisije na podlagi objektivnih meril
 • dokončna odločitev z glasovanjem 27 držav članic jeseni 2017

19. junij

Začetek pogajanj med EU in Združenim kraljestvom

Glavni pogajalec EU Michel Barnier in minister Združenega kraljestva za izstop iz Evropske unije David Davis sta 19. junija 2017 začela prvi krog pogajanj o brexitu. Njuno enodnevno srečanje je potekalo v Bruslju.

Pogovarjala sta se o strukturi pogajanj in prvih vprašanjih za obravnavo s poudarkom na:

 • vprašanjih, povezanih s pravicami državljanov
 • finančnem dogovoru
 • meji s Severno irsko
 • drugih vprašanjih ločitve

Poleg predstavnikov Evropske komisije so bili prisotni tudi predstavniki predsednika Evropskega sveta, ki so v pogajanjih sodelovali v podporni vlogi. Pogajalec EU bo redno poročal Evropskemu svetu, Svetu in njegovim pripravljalnim telesom.

22. maj

Svet za splošne zadeve (člen 50)

Svet v sestavi EU-27 je 22. maja sprejel sklep o pooblastilu za začetek pogajanj z Združenim kraljestvom o brexitu. Poleg tega je s tem sklepom Evropsko komisijo imenoval za pogajalca EU.

Svet je sprejel tudi pogajalske smernice (mandat za Komisijo), namenjene prvi fazi pogajanj.

Sprejel je tudi sklep o ustanovitvi ad hoc delovne skupine, ki bo Svetu in Coreperju pomagala pri zadevah, povezanih z izstopom Združenega kraljestva iz Unije.

17. maj

Veleposlaniki 27 držav pri EU potrdili načela preglednosti

Odbor stalnih predstavnikov (Coreper) je na seji v sestavi EU-27 potrdil vodilna načela za preglednost pogajanj o brexitu. S temi načeli bo lažje zagotoviti učinkovit javni nadzor prihodnjih pogajanj, ki so doslej brez primere.

Vsi pogajalski dokumenti pogajalca EU (Komisija), ki bodo predloženi Svetu, Evropskemu parlamentu ali Združenemu kraljestvu, bodo objavljeni v okviru omejitev prava EU.

Pravila o preglednosti in dostopu javnosti do dokumentov bodo veljala za vse dokumente v okviru pogajanj o brexitu.

3. maj

Evropska komisija priporočila osnutek pogajalskih smernic

Komisija je Svetu (na ravni Coreperja) predložila priporočilo za sklep Sveta v zvezi s pogajanji o brexitu. Priporočilo vsebuje osnutek pogajalskih smernic (podroben mandat za Komisijo).

Svet za splošne zadeve naj bi 22. maja 2017 na podlagi tega priporočila predvidoma odobril začetek pogajanj, Komisijo imenoval za pogajalca EU in sprejel pogajalske smernice.

29. april

Izredni Evropski svet (člen 50)

27 voditeljev EU se je 29. aprila srečalo na prvem vrhu, potem ko je Združeno kraljestvo uradno sprožilo člen 50. Na njem so soglasno sprejeli usmeritve za bližnja pogajanja o brexitu, v katerih bo opredeljen okvir za pogajanja ter določena splošna stališča in načela EU.

27. april

Svet za splošne zadeve (člen 50)

Svet v sestavi 27 držav članic je z obravnavo osnutka usmeritev za pogajanja o brexitu končal priprave na izredni Evropski svet (člen 50), ki bo 29. aprila 2017.

6. april

Srečanje predsednika Donalda Tuska s predsednico vlade Thereso May v Londonu

Predsednik Evropskega sveta se je sestal s predsednico vlade Združenega kraljestva teden dni po uradnem obvestilu na podlagi člena 50.

„Srečanje s Thereso May za dober začetek pogajanj o brexitu. Dogovorila sva se, da do konca procesa ostaneva v rednih stikih.“

Predsednik Donald Tusk

31. marec

Osnutek usmeritev za pogajanja poslan voditeljem

Osnutek usmeritev je bil objavljen 31. marca 2017. Predsednik Tusk je ta dan na tiskovni konferenci na Malti predstavil glavne sestavine predloga.

„Pristop sedemindvajseterice k pogovorom ni in ne bo kaznovalen, saj je brexit že sam po sebi dovolj velika kazen. Združeni smo bili več kot štirideset let, zato drug drugemu dolgujemo, da po svojih najboljših močeh poskrbimo za čim bolj nemoteno ločitev.“

predsednik Donald Tusk 

Evropski svet se bo 29. aprila 2017 v skladu s členom 50 sestal na izrednem zasedanju 27 članic, da bi se dogovoril o končnem besedilu usmeritev.

29. marec

Združeno kraljestvo uradno sprožilo postopek iz člena 50, da bo zapustilo EU

Združeno kraljestvo je uradno obvestilo Evropski svet, da namerava zapustiti EU.

Evropski svet je sprejel izjavo o uradnem obvestilu Združenega kraljestva.

Obžalujemo, da bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, a smo hkrati pripravljeni na proces, ki ga bomo zdaj morali izvajati. (...) V teh pogajanjih bo Unija delovala enotno in bo zaščitila svoje interese. Naša prva prednostna naloga bo čim bolj zmanjšati negotovost naših državljanov, podjetij in držav članic zaradi odločitve Združenega kraljestva.

Evropski svet, 29. marec 2017

21. marec

Predsednik Tusk za 29. april 2017 najavil Evropski svet o brexitu

Evropski svet bo na izrednem srečanju 27 voditeljev EU sprejel smernice za pogajanja o brexitu. „Storiti moramo vse, kar lahko, da bo postopek ločitve za EU čim bolj neboleč,“ je dejal Tusk.

Predsednik Tusk se je za sklic odločil v odziv na najavo iz Londona, da bo Združeno kraljestvo postopek iz člena 50 sprožilo 29. marca 2017.

2016

15. december

Pogajalski postopek

Infografika – Proces brexita

Infografika o procesu brexita

27 voditeljev ter predsednika Evropskega sveta in Komisije so na neformalnem srečanju decembra 2016 dali izjavo, v kateri so poudarili, da so pripravljeni na začetek pogajanj z Združenim kraljestvom, kakor hitro bo to predložilo uradno obvestilo iz člena 50.

Dogovorili so se tudi o postopku za prihodnja pogajanja o brexitu:

 1. Združeno kraljestvo sproži člen 50, tako da Evropski svet uradno obvesti o svoji nameri o izstopu.
 2. 27 voditeljev EU sprejme „smernice“ za pogajanja, vključno z načeli in splošnimi stališči. Te smernice se bodo v času pogajanj po potrebi posodabljale.
 3. Svet za splošne zadeve na podlagi priporočila Komisije pooblasti začetek pogajanj.
 4. Svet sprejme pogajalske smernice o vsebini in podrobni institucionalni ureditvi. Te se lahko tekom pogajanj spreminjajo in dopolnjujejo.
 5. Svet za pogajalca Unije imenuje Komisijo, ki se pogaja v imenu sedemindvajseterice. Komisija je za glavnega pogajalca imenovala Michela Barnierja. Voditeljem in Svetu bo poročala ves čas pogajanj, „natančno in redno pa bo obveščala“ tudi Evropski parlament.
 6. Svet in njegova pripravljalna telesa bodo zagotovili, da bodo pogajanja potekala v skladu s smernicami, ki jih je dala EU 27. Zagotovili bodo usmeritve za Komisijo.

„Sprejeli smo organizacijsko strukturo, v skladu s katero Evropski svet ohranja politični nadzor nad procesom, medtem ko ima Komisija vlogo pogajalca Unije“, je po srečanju dejal predsednik Tusk.

29. november

Tusk se je odzval na zaskrbljenost britanskih poslancev glede statusa državljanov EU in Združenega kraljestva

Predsednik Donald Tusk se je odzval na zaskrbljenost, ki so jo izrazili britanski poslanci glede statusa državljanov EU v Združenem kraljestvu in statusa njihovih državljanov, ki živijo in delajo v Evropi.

„V svojem pismu ste me pozvali, naj na decembrskem zasedanju Evropskega sveta zadevo rešim enkrat za vselej, kar bi v bistvu pomenilo, da se pogajanja začnejo že decembra. EU je na to pripravljena, vendar lahko to stori le, če se začne postopek iz člena 50. (...) odločitev o začetku postopka iz člena 50 je na strani Združenega kraljestva, kar v celoti spoštujemo.“

„Tako kot vi bi se tudi jaz rad izognil situaciji, ko državljani postanejo sredstvo za pogajanja v pogajalskem procesu. Da do tega ne bi prišlo, bomo potrebovali jasne in celovite rešitve, ki ne bodo le leporečje, temveč bodo državljanom v resnici zajamčile varnost.“

13. oktober

"Dosleden brexit“ ali "nobenega brexita“, pravi Tusk

"Edina resnična alternativa 'doslednemu brexitu' je 'nobenega brexita'. Čeprav danes skoraj nihče ne verjame v to možnost,“ je v govoru v Evropskem političnem centru v Bruslju dejal predsednik Evropskega sveta Donald Tusk.

Po njegovih besedah bo v pogajanjih o izstopu ključna naloga zaščititi interese EU in interese vsake od 27 držav. Poudaril je tudi, da je treba za dostop do evropskega enotnega trga pristati na vse štiri temeljne svobode: prosti pretok oseb, blaga, kapitala in storitev.

2. oktober

Združeno kraljestvo bo uraden postopek pogajanj o izstopu začelo do konca marca 2017, je 2. oktobra 2016 na konferenci v Birminghamu izjavila predsednica britanske vlade Theresa May.

Predsednik Donald Tusk je takoj pozdravil to izjavo. "Dobrodošla je, saj prinaša gotovost glede začetka pogovorov o brexitu. Ko bo uporabljen člen 50, se bo sedemindvajseterica EU odzvala, da bi zaščitila svoje interese,“ je objavil v tvitu.

8. september

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je odpotoval v London, da bi izmenjal mnenja s predsednico britanske vlade Thereso May.

„Predsednici vlade Theresi May sem povedal, da sem prepričan, da je v najboljšem interesu vseh, da kmalu začnemo pogajanja, da bi omilili in postopoma odpravili negotovost,“ je izjavil po srečanju.

29. junij

Neuradno srečanje 27 voditeljev držav ali vlad EU

„Odločeni smo, da bomo pri reševanju izzivov 21. stoletja in iskanju rešitev v interesu naših narodov in prebivalcev ostali združeni in da bomo delali v okviru EU,“ je v skupni izjavi po neformalnem srečanju 29. junija dejalo 27 voditeljev. Britansko vlado so še pozvali, naj čim prej uradno obvesti Evropski svet, da namerava Združeno kraljestvo izstopiti iz EU.

27 voditeljev se bo znova srečalo septembra 2016, da bi nadaljevali pogovore o prihodnosti EU.

28. junij

Evropski svet, 28. junij 2016

Evropski svet je razpravljal zlasti o izidu referenduma v Združenem kraljestvu. Predsednik vlade David Cameron je pojasnil razmere v Združenem kraljestvu po referendumu. Temu je sledila prva izmenjava mnenj.

„Voditelji razumejo, da je treba počakati nekaj časa, da se prah v Združenem kraljestvu poleže. Pričakujejo pa tudi, da bo vlada Združenega kraljestva v najkrajšem možnem času sporočila svoje namere“, je dejal predsednik Tusk na tiskovni konferenci po seji.

24. junij

Izjava za javnost predsednika Donalda Tuska o izidu referenduma v Združenem kraljestvu

„Na ta negativni scenarij smo pripravljeni, zato ne bo pravne praznine,“ je po objavi uradnih rezultatov referenduma v Združenem kraljestvu izjavil predsednik Donald Tusk.

24. junij

Skupna izjava voditeljev EU in nizozemskega predsedstva o izidu referenduma v Združenem kraljestvu

„Britanci so v okviru svobodnega in demokratičnega procesa izrazili željo, da odidejo iz Evropske unije. To odločitev obžalujemo, a jo spoštujemo,“ so v skupni izjavi dejali predsednik Tusk, predsednik Juncker, predsednik Schulz in predsednik nizozemske vlade Rutte.

„Kot je dogovorjeno, nova ureditev za Združeno kraljestvo v okviru Evropske unije, ki smo jo sprejeli na zasedanju Evropskega sveta 18. in 19. februarja 2016, zdaj ne bo začela učinkovati in ne obstaja več. Ponovnih pogajanj ne bo,“ so dodali.

23. junij

Referendum v Združenem kraljestvu

Državljani Združenega kraljestva so 23. junija 2016 glasovali za odhod iz Evropske unije. Glasovanje je bilo izvedeno po intenzivnih pogajanjih o dogovoru, s katerim bi okrepili poseben status Britanije v EU.