Terorizem ogrožanašo varnost, vrednote naših demokratičnih družb ter pravice in svoboščine evropskih državljanov.

Boj proti terorizmu je glavna prednostna naloga EU, njenih držav članic in mednarodnih partnerjev.

142število neuspešnih, preprečenih ali izvedenih terorističnih napadov v letu 2016
1002število oseb, aretiranih zaradi terorističnih dejanj v letu 2016

Seznam EU za področje terorizma

EU je po terorističnih napadih 11. septembra 2001 oblikovala seznam oseb, skupin in subjektov, ki so vpleteni v teroristična dejanja in za katere veljajo omejevalni ukrepi.

Odziv na pojav tujih bojevnikov

EU je celostno pristopila k reševanju vprašanja tujih bojevnikov.

Nedavni ukrepi na tem področju vključujejo:

 • strožja pravila za preprečevanje novih oblik terorizma
 • poostren nadzor na zunanjih mejah
 • boljši nadzor nad strelnim orožjem
 • ustanovitev posebnega organa za preprečevanje širjenja teroristične propagande na spletu

Koordinator za protiterorizem

Gilles de Kerchove je od leta 2007 koordinator EU za protiterorizem.

Odgovoren je za:

 • usklajevanje dela Sveta EU na področju protiterorizma
 • spremljanje izvajanja strategije EU za boj proti terorizmu
 • zagotavljanje, da ima EU dejavno vlogo v boju proti terorizmu

Strategija EU za boj proti terorizmu

Svet je leta 2005 sprejel strategijo EU za boj proti terorizmu, s katero naj bi se na svetovni ravni zoperstavili terorizmu in izboljšali varnost v Evropi.

Strategija ima štiri stebre:

 • preprečevanje
 • zaščita
 • pregon
 • odzivanje

Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma

Svet in Evropski parlament sta maja 2015 sprejela nova pravila za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma,

Evropska komisija pa je julija 2016 predstavila predlog za spremembo obstoječih pravil, da bi še okrepili boj proti financiranju terorizma. Svet in Parlament trenutno pregledujeta predlog.

Podatki iz evidence podatkov o potnikih

Svet je 21. aprila 2016 sprejel direktivo za uskladitev uporabe podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) v EU.

Direktiva določa, da se podatki PNR lahko uporabljajo le za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in hudih kaznivih dejanj.