Izjava iz Bratislave in časovni načrt

Evropski svet

Izjava iz Bratislave

Danes smo se srečali v Bratislavi v trenutku, ki je ključnega pomena za naš evropski projekt. Bratislavski vrh 27 držav članic je bil posvečen vzajemni oceni trenutnega stanja Evropske unije in razpravi o naši skupni prihodnosti. Soglašali smo o naslednjih splošnih načelih.

Čeprav se je ena od članic odločila oditi, je EU za preostale še naprej nepogrešljiva. Po vojnah in globokih delitvah na naši celini je EU zagotovila mir in demokracijo ter našim državam omogočila blaginjo. Veliko držav in regij zunaj naše skupnosti si še kako želi takih dosežkov. Odločeni smo, da bomo na podlagi te skupne zgodovine zagotovili, da bo EU s 27 državami članicami uspešna.

EU ni popolna, je pa najboljše orodje, ki ga imamo za spoprijemanje z novimi izzivi, s katerimi se srečujemo. EU mora zagotavljati ne le mir in demokracijo, temveč tudi varnost naših ljudi. Bolje mora služiti njihovim potrebam in željam po svobodnem življenju, študiju, delu, gibanju in blaginji po vsej naši celini, prav tako pa jim mora omogočiti, da bodo imeli koristi od evropske kulturne dediščine.

Izboljšati moramo medsebojno komunikacijo – med državami članicami, z institucijami EU, najpomembneje pa z našimi državljani. V svoje odločitve bi morali vnesti več jasnosti. Govoriti moramo jasno in odkrito. Osredotočiti se moramo na pričakovanja državljanov, hrabro in z odločenostjo zavračati pretirano enostavne rešitve skrajnih ali populističnih političnih sil.

V Bratislavi smo se zavezali, da našim državljanom v naslednjih mesecih ponudimo vizijo privlačne EU, ki ji lahko zaupajo in jo lahko podpirajo. Verjamemo, da imamo voljo in zmožnost to doseči.

Pozdravili smo govor predsednika Komisije o stanju v Uniji. Imeli smo obširno razpravo o ključnih prednostnih nalogah v prihodnjih mesecih. Na tej podlagi so predsednik Evropskega sveta, predsedstvo Sveta in Komisija predlagali naslednji delovni program („načrt iz Bratislave“):

Načrt iz Bratislave

I. Splošna diagnoza in cilji

 • Odločeni smo, da bo EU sedemindvajseterice uspešna
 • Pred nami je veliko skupnih izzivov: ljudje so zaskrbljeni zaradi domnevnega pomanjkanja nadzora in strahu pred migracijami, terorizmom ter gospodarsko in socialno negotovostjo. Ta vprašanja je treba v naslednjih mesecih prednostno obravnavati
 • Če bo EU27 sodelovala, bo imela dovolj sredstev za rešitev teh izzivov. Odločeni smo najti skupne rešitve tudi za vprašanja, pri katerih smo deljenih mnenj; prednostna naloga tukaj in zdaj je pokazati enotnost in zagotoviti politični nadzor nad razvojem dogodkov, da bi zgradili našo skupno prihodnost
 • Jasno mora biti, kaj lahko stori EU in kaj morajo storiti države članice, da bi zagotovili izpolnitev svojih obljub

II. Migracije in zunanje meje

Cilj

 • Nikakor ne dopustiti vrnitve k nenadzorovanim tokovom iz lanskega leta in dodatno zmanjšati število migrantov brez urejenega statusa
 • Zagotoviti popoln nadzor nad našimi zunanjimi mejami in se vrniti k schengenski ureditvi
 • Okrepiti konsenz EU o dolgoročni migracijski politiki ter uporabljati načeli odgovornosti in solidarnosti

Konkretni ukrepi

a) popolna zavezanost izvajanju izjave EU in Turčije ter nadaljnji podpori državam Zahodnega Balkana

b) današnja zaveza več držav članic, da bodo s takojšnjo pomočjo izboljšale varovanje meje Bolgarije s Turčijo in nadaljevale podporo drugim najbolj obremenjenim država

c) pred koncem leta polna zmogljivost za hitro ukrepanje evropske mejne in obalne straže, ki je zdaj uzakonjena

d) migracijski sporazumi za sodelovanje in dialog s tretjimi državami, ki bi privedli do zmanjšanih tokov nedovoljenih migracij in večjega deleža vrnitev, kar naj bi ocenili na decembrskem zasedanju Evropskega sveta

e) nadaljnje delo za dosego širšega soglasja EU o dolgoročni migracijski politiki, tudi o tem, kako v prihodnje uporabljati načeli odgovornosti in solidarnosti

III. Notranja in zunanja varnost

Notranja varnost

Cilj

 • Storiti vse potrebno za podporo državam članicam pri zagotavljanju notranje varnosti in boju proti terorizmu

Konkretni ukrepi

a) okrepljeno sodelovanje in izmenjava informacij med varnostnimi službami držav članic

b) sprejetje potrebnih ukrepov za zagotovitev, da bodo vse osebe, tudi državljani držav članic EU, ki prečkajo zunanje meje Unije, preverjene v zadevnih podatkovnih zbirkah, ki morajo biti medsebojno povezane

c) začetek vzpostavitve sistema za obveščanje o potovanjih in njihovo odobritev (ETIAS), s katerim bi omogočili predhodna preverjanja in po potrebi zavrnili vstop potnikom, ki so vizumske obveznosti oproščeni

d) sistematična prizadevanja proti radikalizaciji, tudi z izgoni in prepovedmi vstopa, kadar je to upravičeno, ter podporo EU preventivnim ukrepom držav članic

Zunanja varnost in obramba

Cilj

 • V težavnem geopolitičnem okolju okrepiti sodelovanje EU na področju zunanje varnosti in obrambe

Konkretni ukrepi

a) na decembrskem zasedanju Evropskega sveta bo sprejeta odločitev o konkretnem načrtu izvajanja v zvezi z varnostjo in obrambo ter o tem, kako bolje izkoristiti možnosti iz Pogodb, zlasti glede zmogljivosti

b) takojšen začetek izvajanja skupne izjave z Natom

IV. Gospodarski in socialni razvoj ter mladi

Cilj

 • Ustvariti obetavno gospodarsko prihodnost za vse, zaščititi naš način življenja in zagotoviti boljše možnosti za mlade

Konkretni ukrepi

a) decembra: odločitev o razširitvi Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu z oceno

b) zasedanje Evropskega sveta spomladi 2017: pregled napredka pri uveljavljanju različnih strategij enotnega trga (vključno z enotnim digitalnim trgom, unijo kapitalskih trgov, energetsko unijo)

c) na oktobrskem zasedanju Evropskega sveta bo obravnavano, kako zagotoviti dosledno trgovinsko politiko, ki bo izkoriščala prednosti odprtih trgov, obenem pa upoštevala pomisleke državljanov

d) decembra – odločitvi o podpori EU državam članicam v boju proti brezposelnosti mladih in o okrepljenih programih EU, namenjenih mladim

V. Nadaljnje ukrepanje

 • Izpolniti obljube: okrepiti mehanizem za pregled izvajanja sprejetih odločitev. Lojalno sodelovanje in komuniciranje držav članic in institucij
 • Bratislava je začetek procesa. Prihodnja formalna zasedanja Evropskega sveta bodo omogočila konkretno nadaljnje ukrepanje glede navedenih tem. Voditelji sedemindvajseterice se bodo neformalno sestali v začetku leta 2017 v Valletti. Ob proslavah 60. obletnice Rimskih pogodb marca 2017 se bodo zbrali v Rimu, kar bomo izkoristili za dokončanje procesa, začetega v Bratislavi, in vzajemno določitev usmeritev za našo skupno prihodnost