Države članice EU se lahko območju evra pridružijo, ko izpolnjujejo t. i. konvergenčna merila. Gre za ekonomske in pravne pogoje, dogovorjene v Maastrichtski pogodbi iz leta 1992, imenovane tudi maastrichtska merila. 

Dokončno odločitev o pridružitvi države EU območju evra sprejme Svet EU na podlagi predloga Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom.  

K uvedbi evra so se zavezale vse države članice EU, razen Danske in Združenega kraljestva, za kateri je v Pogodbah EU določena t. i. klavzula o nesodelovanju, na podlagi katere sta izvzeti iz uvedbe evra. Kljub temu pa lahko zaprosita za članstvo v območju evra, če tako želita.

Trenutno območje evra sestavlja 19 držav članic: Avstrija, Belgija, Ciper, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Španija.

Osnovni podatki o evru:

  • evro je danes valuta v 19 državah članicah in ga uporablja skoraj 337,5 milijona državljanov EU
  • 1. januarja 1999 je bil uveden kot obračunska valuta v 11 državah članicah
  • evrski bankovci in kovanci so prišli v obtok 1. januarja 2002