EU si prizadeva izboljšati pošteno mobilnost delovne sile v EU z odpravo ovir, ki jo omejujejo.

EU spodbuja mobilnost tako, da iskalcem zaposlitve in delodajalcem v Evropi pomaga, da se medsebojno najdejo, kjer koli že so. Prizadeva si tudi preprečiti zlorabe mobilnih delavcev v EU ter pomaga pri usklajevanju boja proti neprijavljenemu delu.

Mobilnost delavcev v EU

  • 6,9 milijona državljanov EU živi in dela v drugi državi EU
  • na trgu je več kot 1,1 milijona čezmejnih ali obmejnih delavcev, tj. državljanov EU, ki ne delajo v državi EU, v kateri prebivajo

Področje politike

1. Reforma evropske mreže javnih zavodov za zaposlovanje, EURES

Cilj reforme je povečati število delovnih mest, objavljenih na spletnem portalu EURES, ter zagotoviti, da jih je mogoče laže najti. Njen namen je tudi izboljšati pomoč pri iskanju zaposlitve in zaposlovanju po Evropi ter zagotoviti, da se delodajalci in iskalci zaposlitve čim bolje ujemajo.

Potem ko je bil dosežen dogovor z Evropskim parlamentom, je Odbor stalnih predstavnikov 2. decembra 2015 potrdil nova pravila.

2. Vzpostavitev evropske platforme za boj proti neprijavljenemu delu

Nova platforma, ki združuje Komisijo in nacionalne organe, pristojne za boj proti neprijavljenemu delu, omogoča izmenjavo informacij in najboljših praks. Sčasoma bo prerasla še v okvir za spodbujanje usposabljanja za osebje iz različnih držav in skupnih čezmejnih inšpekcijskih pregledov.

Sklep o vzpostavitvi platforme je bil v Uradnem listu Evropske unije objavljen 11. marca 2016. Platforma je uradno začela delovati maja 2016.

3. Boljše izvrševanje predpisov EU o napotitvi delavcev

Z direktivo o izvrševanju zakonodaje o napotitvi delavcev naj bi izboljšali pravice napotenih delavcev, olajšali čezmejno opravljanje storitev in preprečevali socialni damping. Cilj direktive je tudi izboljšati izvajanje obstoječih pravil, ne da bi jih pri tem spreminjali.

Svet je direktivo sprejel 13. maja 2014, veljati pa je začeta takoj po njenem sprejetju. Države članice morajo do 18. junija 2016 direktivo prenesti v nacionalno zakonodajo.