Pojdi na vsebino
Prijava na e-pošto

Preselitev agenciji EU iz Londona v Amsterdam in Pariz

Agenciji, ki imata trenutno sedež v Združenem kraljestvu, je treba preseliti v okviru izstopa Združenega kraljestva iz EU. Ministri iz 27 držav članic EU so ob robu zasedanja Evropskega sveta (člen 50) 22. junija 2017 sprejeli poseben postopek za preselitev teh agencij.

Glasovanje 27 držav članic

Ministri iz 27 držav članic EU so ob robu seje Sveta za splošne zadeve (člen 50) 20. novembra 2017 glasovali o preselitvi agencij EU, ki imata trenutno sedež v Združenem kraljestvu. Za sedež agencije EMA so izbrali Amsterdam (Nizozemska), za sedež organa EBA pa Pariz (Francija).

Infografika – Brexit: preselitev agencij EU, ki imata sedež v Združenem kraljestvu

Infografika – Preselitev agencij EU, ki imata trenutno sedež v Združenem kraljestvu Prikaži celotno infografiko

Infografika – Preselitev agencij EU

Preselitev agencij EU Prikaži celotno infografiko

Kakšne so bile faze postopka za preselitev?

Potek postopka:

 1. ponudbe držav članic za sedež ene ali obeh agencij do 31. julija 2017
 2. objava ocene ponudb, ki jo opravi Komisija na podlagi dogovorjenih meril, objavljena 30. septembra 2017
 3. politična razprava na podlagi ocene Komisije ob robu seje Sveta za splošne zadeve (člen 50) 17. oktobra 2017
 4. glasovanje 27 držav članic ob robu seje Sveta za splošne zadeve (člen 50) 20. novembra 2017

1. Ponudbe za nova sedeža agencij

Za novi sedež Evropskega bančnega organa (EBA) je bilo 8 ponudb, za novi sedež Evropske agencije za zdravila (EMA) pa 19.

2. Merila za ocenjevanje

Voditelji EU 27 so se 22. junija dogovorili o 6 merilih:

 • gotovost, da bo agencija ob izstopu Združenega kraljestva iz EU operativna
 • dostopnost lokacije
 • šole za otroke uslužbencev
 • dostop do trga dela in zdravstvenega varstva za zakonce in otroke uslužbencev
 • neprekinjeno poslovanje
 • geografska porazdelitev

Evropska komisija je 30. septembra objavila oceno ponudb, opravljeno na podlagi 6 meril, dogovorjenih med 27 državami članicami EU.

3. Politična razprava

Ministri iz 27 držav članic EU so ob robu seje Sveta za splošne zadeve (člen 50) opravili politično razpravo o preselitvi dveh agencij EU.

Katere agencije EU imajo zdaj sedež v Združenem kraljestvu?

Agenciji Evropske unije s sedežem v Združenem kraljestvu sta dve. Obe sta v Londonu.

Evropska agencija za zdravila (EMA)

Evropska agencija za zdravila (EMA), ustanovljena leta 1995, je odgovorna za znanstveno vrednotenje, nadzor in spremljanje varnosti zdravil v EU.

EMA je nepogrešljiv člen v delovanju enotnega trga z zdravili v EU.

Konkretno so poglavitne naloge EMA med drugim:

 • soustvarjati pogoje za razvoj zdravil in dostop do njih
 • ocenjevati vloge za odobritev dovoljenja za promet
 • spremljati varnost zdravil v njihovem celotnem življenjskem ciklu
 • zagotavljati informacije zdravstvenim delavcem in pacientom

Evropski bančni organ (EBA)

Evropski bančni organ (EBA) zagotavlja učinkovito in dosledno ureditev varnega in skrbnega poslovanja ter nadzor nad njim v evropskem bančnem sektorju. Njegova splošna cilja sta:

 • ohranjati finančno stabilnost v EU
 • zagotavljati integriteto, učinkovitost in pravilno delovanje bančnega sektorja

Glavna naloga EBA je prispevati k oblikovanju enotnih evropskih pravil v bančništvu.

Smoter enotnih pravil je v tem, da se zagotovi enoten sklop harmoniziranih bonitetnih pravil za finančne institucije po vsej EU. To naj bi vodilo v enake konkurenčne pogoje in visoko stopnjo zaščite za vlagatelje, investitorje in potrošnike.

Naloge EBA vključujejo tudi ocenjevanje tveganj in ranljivosti v bančnem sektorju EU z rednimi poročili o oceni tveganja in stresnimi testi po vsej Evropi.