Voditelji EU 27 so 22. junija ob robu Evropskega sveta (člen 50) potrdili postopek za preselitev agencij EU, ki imata zdaj sedež v Združenem kraljestvu: Evropske agencije za zdravila (EMA) in Evropskega bančnega organa (EBA).

Infografika – Brexit: preselitev agencij EU, ki imata sedež v Združenem kraljestvu

Infografika – Preselitev agencij EU, ki imata trenutno sedež v Združenem kraljestvu

Kako bo postopek preselitve potekal?

Takole:

 1. države članice se do 31. julija 2017 ponudijo, da bi gostile katero od agencij oziroma obe,
 2. Komisija 30. septembra 2017 objavi oceno ponudb, opravljeno na podlagi dogovorjenih meril,
 3. ob robu seje Sveta za splošne zadeve (člen 50) 17. oktobra 2017: politična razprava na podlagi ocene Komisije,
 4. ob robu seje Sveta za splošne zadeve (člen 50) 20. novembra 2017: odločitev 27 držav članic, sprejeta z glasovanjem.

1. Ponudbe za nova sedeža agencij

Za novi sedež Evropskega bančnega organa (EBA) je bilo prejetih 8 ponudb, za novi sedež Evropske agencije za zdravila (EMA) pa 19.

2. Merila za ocenjevanje

Voditelji EU 27 so se 22. junija dogovorili o 6 merilih:

 • gotovost, da bo agencija ob izstopu Združenega kraljestva iz EU operativna
 • dostopnost lokacije
 • šole za otroke uslužbencev
 • dostop do trga dela in zdravstvenega varstva za zakonce in otroke uslužbencev
 • neprekinjeno poslovanje
 • geografska porazdelitev

Evropska komisija je 30. septembra objavila oceno ponudb, opravljeno na podlagi 6 meril, dogovorjenih med 27 državami članicami EU.

Katere agencije EU imajo zdaj sedež v Združenem kraljestvu?

Agenciji Evropske unije s sedežem v Združenem kraljestvu sta dve. Obe sta v Londonu.

Evropska agencija za zdravila (EMA)

Evropska agencija za zdravila (EMA), ustanovljena leta 1995, je odgovorna za znanstveno vrednotenje, nadzor in spremljanje varnosti zdravil v EU.

EMA je nepogrešljiv člen v delovanju enotnega trga z zdravili v EU.

Konkretno so poglavitne naloge EMA med drugim:

 • soustvarjati pogoje za razvoj zdravil in dostop do njih
 • ocenjevati vloge za odobritev dovoljenja za promet
 • spremljati varnost zdravil v njihovem celotnem življenjskem ciklu
 • zagotavljati informacije zdravstvenim delavcem in pacientom

Evropski bančni organ (EBA)

Evropski bančni organ (EBA) deluje v skrbi za zagotavljanje učinkovite in dosledne ureditve varnega in skrbnega poslovanja ter nadzora nad njim v celotnem evropskem bančnem sektorju. Njegova splošna cilja sta:

 • ohranjati finančno stabilnost v EU
 • zagotavljati integriteto, učinkovitost in pravilno delovanje bančnega sektorja

Glavna naloga EBA je prispevati k oblikovanju enotnih evropskih pravil v bančništvu.

Smoter enotnih pravil je v tem, da se zagotovi enoten sklop harmoniziranih bonitetnih pravil za finančne institucije po vsej EU. To naj bi vodilo v enake konkurenčne pogoje in zagotavljalo visoko stopnjo zaščite za vlagatelje, investitorje in potrošnike.

Naloge EBA vključujejo tudi ocenjevanje tveganj in ranljivosti v bančnem sektorju EU z rednimi poročili o oceni tveganja in stresnimi testi po vsej Evropi.