EU spodbuja zaposlovanje mladih z ukrepi, kot je pomoč mlajšim od 25 let pri dostopu do izobraževanja ter iskanju pripravništva in zaposlitve.

Brezposelnost mladih v državah EU-28: podatki, april 2017

 • v EU je bilo februarja 2017 brezposelnih 3,9 milijona mladih (do 25 let)
 • v primerjavi s februarjem 2016 je v EU 475 000 manj brezposelnih mladih
 • brezposelnost mladih v EU je bila februarja 2017 17,3-odstotna, medtem ko je bila še februarja 2016 19,3-odstotna
 • razlike v stopnjah brezposelnosti mladih med državami EU so velike: od 6,6 % v Nemčiji do skoraj 45,2 % v Grčiji, 41,5 % v Španiji in 35,2 % v Italiji

Vir: Eurostat.

4 ukrepi za povečanje zaposlovanja mladih

 • programi jamstva za mlade: za zagotovitev, da vsi mladi do 25. leta starosti v štirih mesecih po tem, ko končajo šolanje ali postanejo brezposelni, prejmejo kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo
 • pobuda za zaposlovanje mladih: financiranje EU v podporo mladim v regijah, v katerih stopnja brezposelnosti mladih presega 25 %
 • kakovostno pripravništvo in vajeništvo: za boljši prehod iz izobraževanja v zaposlitev
 • mobilnost delovne sile: mladim Evropejcem olajšati iskanje službe, pripravništva ali vajeništva v drugih državah EU

Evropski svet sprejel ukrepe v zvezi z brezposelnostjo mladih

Evropski svet je na zasedanju 27. in 28. junija 2013 sprejel odločilne ukrepe za reševanje perečega problema brezposelnosti mladih. Ti ukrepi so vključevali:

 • pospešitev pobude za zaposlovanje mladih in povečano financiranje v njeni začetni fazi
 • pospešitev izvajanja jamstva za mlade
 • povečanje mobilnosti mladih in vključenosti socialnih partnerjev

Pobuda za zaposlovanje mladih

Voditelji EU so se dogovorili, da bodo namenili 6 milijard EUR pobudi za zaposlovanje mladih za leti 2014 in 2015, in ne za obdobje 2014–2020, kot je bilo prvotno načrtovano.

Obenem so se dogovorili, da se bodo neporabljena sredstva EU porabila zlasti v podporo zaposlovanju, predvsem mladih, pa tudi na področjih rasti, kot so inovacije in raziskave.

Pomoč mladim pri čezmejnem iskanju zaposlitve

Voditelji so se dogovorili o krepitvi obstoječih pobud, kot sta „tvoja prva zaposlitev EURES“ in „Erasmus +“, ki prav tako spodbujajo čezmejno poklicno usposabljanje.

Evropski zavod za zaposlovanje (EURES)

EURES trenutno omogoča dostop do več kot 1,4 milijona prostih delovnih mest, 300 000 življenjepisov in skoraj 9000 registriranih delodajalcev po vsej EU.

Države članice so bile poleg tega pozvane, naj del svojih sredstev iz Evropskega socialnega sklada namenijo za podporo shemam čezmejne mobilnosti.

Vajeništvo

Voditelji EU so se dogovorili, da bodo vzpostavili okvir za kakovost pripravništev. Program je namenjen vzpostavitvi kakovostnih vajeništev s povezovanjem zasebnega sektorja, socialnih partnerjev in podjetij.