Akreditacija

Akreditacija za srečanja na vrhu in dogodke na visoki ravni

Velja za zasedanja Evropskega sveta (srečanja na vrhu) in druga mednarodna srečanja na visoki ravni

Zasedanje Evropskega sveta 19. in 20. oktobra 2017

Za akreditacijo morate zaprositi: najpozneje do 29. septembra do 12.00

Vrh vzhodnega partnerstva, 24. november 2017

Za akreditacijo morate zaprositi: najpozneje do 3. novembra do 17.00

Standardna akreditacija

Velja za: seje Sveta (na ministrski ravni) in vse druge seje, z izjemo zasedanj Evropskega sveta in srečanj na visoki ravni.

Enodnevna akreditacija

Izkaznico za enodnevno akreditacijo je mogoče pridobiti v varnostni pisarni pri vhodu v tiskovno središče. Prosimo, da s seboj prinesete naslednje dokumente:

  • veljavno osebno izkaznico ali potni list
  • veljavno novinarsko izkaznico ali dopis s podpisom odgovornega urednika vaše medijske hiše, v katerem je potrjen vaš status novinarja in navedeno, kateri dogodek spremljate

Medinstitucionalna izkaznica EU

Institucije EU imajo skupen sistem akreditacije za dopisnike iz Bruslja. Upravlja ga Evropska komisija.

Šestmesečna novinarska izkaznica

Samo za državljane EU, ki prebivajo v Belgiji, ali za državljane držav nečlanic EU, ki v Belgiji živijo vsaj pet let.

Ta izkaznica velja za vsa zasedanja Evropskega sveta in druga srečanja na visoki ravni. S to izkaznico ne potrebujete več akreditacije za vsak dogodek posebej.

Akreditacija za 6-mesečno izkaznico za prvo polovico leta 2018 je možna do 20. novembra do 16.00.

Za več informacij se lahko obrnete na tiskovni urad:

Tel.: +32 (0) 2 281 9000

Faks: + 32 (0) 2 281 8541

press.centre@consilium.europa.eu