Tiskovno središče

Generalni sekretariat

Kje smo

Bruselj

Stavba Justus Lipsius
Rue de la Loi/Wetstraat 175

Luxembourg

European Convention Center Luxembourg
Rue Fort Thüngen, 2

Glavno tiskovno središče Sveta ima sedež v glavni stavbi Sveta v Bruslju. V njem potekajo informativni sestanki za medije in tiskovne konference, za novinarje pa je zagotovljena delovna oprema.

Aprila, junija in oktobra se Svet sestaja v Luxembourgu, kjer so na voljo podobni prostori za medije.

Delovni čas 

V Bruslju: od ponedeljka do petka, od 7.30 do 19.00.

Kadar potekajo seje Sveta, je tiskovno središče odprto vsaj še dve uri po koncu zaključne tiskovne konference. Delovni čas središča se podaljša v času zasedanj Evropskega sveta in mednarodnih srečanj.

Bar v tiskovnem središču je odprt med sejami Sveta, vrhunskimi srečanji in informativnimi sestanki za medije.

V Luxembourgu: Tiskovno središče je odprto samo v dneh, ko zaseda Evropski svet, in sicer od 7.30 do vsaj dve uri po koncu zaključne tiskovne konference.

Akreditacija

Novinarji potrebujejo akreditacijo za vstop v stavbe Sveta in uporabo razpoložljivih prostorov.

Dostop

Tiskovno središče je odprto za akreditirane novinarje.

Delegacije držav članic in držav kandidatk imajo prav tako dostop do tiskovnega središča. V tiskovno središče sicer smejo tudi drugi zaposleni, diplomati in obiskovalci, če so izpolnjeni določeni pogoji, odvisno od dogodkov v tiskovnem središču.

Kaj je na voljo

Novinarji lahko uporabljajo:

  • televizijski in radijski studio,
  • uredniške kabine,
  • delovne postaje s širokopasovnim internetom,
  • brezžično internetno povezavo,
  • telefonsko povezavo in povezavo ISDN,
  • fotokopirne stroje,
  • sistem televizije zaprtega kroga ter
  • omarice s ključavnico.

Za zasedanja Evropskega sveta je zagotovljena dodatna oprema z več kot 1 000 delovnimi postajami.