Tiskovno središce

Generalni sekretariat

Kje smo

Bruselj

Stavba Justus Lipsius
Rue de la Loi/Wetstraat 175

Luxembourg

Konferencno središce Kirchberg
Rue Fort Thüngen 2

Glavno tiskovno središce Sveta ima sedež v glavni stavbi Sveta v Bruslju. V njem potekajo informativni sestanki za medije in tiskovne konference, za novinarje pa je zagotovljena delovna oprema.

Kadar ima Svet seje v Luxembourgu (aprila, junija in oktobra), so medijem zagotovljeni podobni delovni pogoji.

Delovni cas 

od ponedeljka do petka, od 7.30 do 18.00.

Kadar potekajo seje Sveta, je tiskovno središce odprto vsaj še dveuri po koncu zakljucne tiskovne konference. Delovni cas središca se podaljša v casu zasedanj Evropskega sveta in mednarodnih srecanj.

Bar v tiskovnem središcu je odprt med sejami Sveta, srecanji na vrhu in informativnimi sestanki za medije.

Akreditacija

Novinarji potrebujejo akreditacijo za vstop v stavbe Sveta in uporabo razpoložljivih prostorov.

Dostop

Tiskovno središce je odprto za akreditirane novinarje.

Delegacije držav clanic in držav kandidatk imajo prav tako dostop do tiskovnega središca. V tiskovno središce sicer smejo tudi drugi zaposleni, diplomati in obiskovalci, ce so izpolnjeni doloceni pogoji, odvisno od dogodkov v tiskovnem središcu.

Kaj je na voljo

Novinarji lahko uporabljajo:

  • televizijski in radijski studio,
  • uredniške kabine,
  • delovne postaje s širokopasovnim internetom,
  • brezžicno internetno povezavo,
  • telefonsko povezavo in povezavo ISDN,
  • fotokopirne stroje,
  • sistem televizije zaprtega kroga ter
  • omarice s kljucavnico.

Za zasedanja Evropskega sveta je zagotovljena dodatna oprema z vec kot 1 000 delovnimi postajami.