Neformalno srečanje voditeljev držav ali vlad, 23. september 2015 - Izjava

Evropski svet
 • 24. 9. 2015
 • 01:30
 • Izjava in opombe
 • 673/15
 • Pravosodje
 • Notranje zadeve
 • Zunanje zadeve in mednarodni odnosi
24. 9. 2015
Stiki z mediji

Jüri Laas
Predstavnik za stike z mediji
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Uradni govorec predsednika Evropskega sveta
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Predstavnica za stike z mediji
+32 22815361
+32 473630723

Nocoj smo se zbrali, da bi poiskali rešitve za migrantsko in begunsko krizo brez primere, s katero smo soočeni. Dogovorili smo se o več takojšnjih prednostnih nalogah ter se v razpravi posvetili zlasti vprašanju, kako priti do dolgoročnih, trajnostnih rešitev. Vsi ugotavljamo, da ni enostavnih rešitev in da lahko ta izziv obvladamo zgolj s skupnimi močmi ter v duhu solidarnosti in odgovornosti. Vsi pa moramo spoštovati, uporabljati in izvajati naše veljavne predpise, vključno z dublinsko uredbo in schengenskim pravnim redom. 

Institucije EU in naše vlade pozivamo, naj čim prej pripravijo prednostne ukrepe, ki jih predlaga Komisija. Operativne odločitve o najbolj perečih vprašanjih bi morale biti sprejete pred oktobrskim zasedanjem Evropskega sveta, v skladu z naslednjimi smernicami: 

 • odzvati se je treba na nujne potrebe beguncev na tem območju ter Visokemu komisarju Združenih narodov za begunce, Svetovnemu programu za hrano in drugim agencijam pomagati z vsaj milijardo EUR dodatnih sredstev;
 • Libanon, Jordanijo, Turčijo in druge države je treba podpreti pri reševanju sirske begunske krize, tudi z znatnim povečanjem sredstev za regionalni skrbniški sklad EU za odziv na krizo v Siriji (sklad Madad);
 • na vseh ravneh je treba izboljšati dialog s Turčijo, med drugim tudi ob obisku turškega predsednika 5. oktobra, ter tako okrepiti naše sodelovanje glede zajezitve in obvladovanja migracijskih tokov;
 • državam Zahodnega Balkana je treba pomagati pri obvladovanju begunskih tokov, tudi z instrumenti za predpristopno pomoč, hkrati pa poskrbeti za hitro in temeljito pripravo konference o zahodnobalkanski poti 8. oktobra;
 • z dodatnimi prispevki držav članic je treba povečati sredstva, namenjena skrbniškemu skladu za nujne primere za stabilizacijo razmer ter odpravo temeljnih vzrokov nedovoljenih migracij in razseljevanja v Afriki, ter kar najbolje pripraviti vrh v Valletti 11. in 12. novembra za čim večji napredek;
 • lotiti se je treba reševanja dramatičnega stanja na naših zunanjih mejah in tam okrepiti nadzor, med drugim z dodelitvijo dodatnih sredstev za agencijo Frontex, Evropski azilni podporni urad in Europol ter napotitvijo osebja in opreme iz držav članic;
 • odgovoriti je treba na pozive najbolj izpostavljenih držav članic za pomoč iz institucij, agencij in drugih držav članic pri identifikaciji in registraciji ter odvzemu prstnih odtisov migrantov (kritične točke) in obenem poskrbeti za njihovo premestitev in vračanje, in sicer najpozneje do novembra 2015;
 • povečati je treba sredstva za sklad za nujne primere za azil, migracije in vključevanje ter Sklad za notranjo varnost - meje.

Kar zadeva Sirijo, pozivamo k dodatnim prizadevanjem mednarodne skupnosti pod vodstvom ZN, da bi se vojna, ki je povzročila toliko trpljenja in zaradi katere je moralo približno 12 milijonov ljudi zapustiti svoje domove, končala; EU se zavezuje, da bo opravila svoj del naloge v zvezi s tem in v prid oblikovanju vlade narodne enotnosti v Libiji. 

Države članice morajo poleg izpolnjevanja smernic, o katerih smo se dogovorili danes, v svojo zakonodajo prenesti tudi določbe skupnega azilnega sistema in jih izvajati. Ustvariti je namreč treba pogoje, da bodo lahko vse države članice v celoti sodelovale v dublinskem sistemu. 

Institucije, agencije in države članice pozivamo, naj pospešijo delo na vseh področjih v zvezi z migrantsko krizo. Komisija bo v podporo tem smernicam predložila predloge za aktiviranje sredstev iz proračuna EU, ki jih bodo države članice dopolnile z enakovrednimi prispevki. 

O izzivu migracij bomo znova razpravljali na oktobrskem zasedanju Evropskega sveta.