Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Kosovom je podpisan

Svet EU
  • 27. 10. 2015
  • 14:00
  • Sporočilo za javnost
  • 762/15
  • Zunanje zadeve in mednarodni odnosi
27. 10. 2015
Stiki z mediji

Maja Kocijančič
Uradna govorka ESZD
+32 22986570
+32 498984425

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Kosovom je bil podpisan danes v Strasbourgu. V imenu EU sta ga podpisala Federica Mogherini, visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, in Johannes Hahn, komisar za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja, medtem ko sta ga v imenu Kosova podpisala predsednik vlade Isa Mustafa in minister za evropsko integracijo ter glavni pogajalec Bekim Çollaku.

„Ta sporazum odpira novo poglavje v odnosih med EU in Kosovom. Predstavlja pomemben prispevek k stabilnosti in blaginji na Kosovu ter celotnem območju. Veselim se začetka njegove veljavnosti,“ je ob podpisu povedala visoka predstavnica Mogherinijeva.

„Ta sporazum je mejnik v odnosih med EU in Kosovom. Kosovu bo pomagal pri oblikovanju nujno potrebnih reform, omogočil nove priložnosti za trgovino in naložbe ter ga usmeril v pot trajnostno gospodarsko rast, kar lahko privede do nujno potrebnih delovnih mest za njegove državljane, predvsem za mlade,“ je dodal komisar Hahn.

Pogajanja o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu so potekala med oktobrom 2013 in majem 2014, parafiran je bil julija 2014, Svet EU pa se je o njegovem podpisu dogovoril 22. oktobra 2015. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum bo po odobritvi Evropskega parlamenta predvidoma začel veljati v prvi polovici naslednjega leta.

Ko bo pričel veljati, bo sporazum vzpostavil pogodbeno razmerje, ki zajema vzajemne pravice in dolžnosti ter obsega več različnih sektorjev. Osredotoča se na ključna načela demokracije in glavne elemente, ki so bistvo enotnega trga EU. Vzpostavil bo območje, ki omogoča svobodno trgovino in uporabo evropskih standardov na drugih področjih, kot so konkurenca, državna pomoč in intelektualna lastnina. Pomagal bo tudi pri izvajanju reform, ki so bile oblikovane, da bi Kosovo sprejelo evropske standarde. Druge določbe zajemajo politični dialog, sodelovanje v mnogih različnih sektorjih, kot so izobraževanje, zaposlovanje, energija, okolje, pravosodje in notranje zadeve. 

Evropska unija bo še naprej spodbujala Kosovo pri napredku na njegovi evropski poti prek stabilizacijsko-pridružitvenega procesa – politike, ki jo je oblikovala EU, da bi spodbujala sodelovanje z državami Zahodnega Balkana ter regionalno sodelovanje. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazumi so bistveni del tega procesa. EU za podporo pri potrebnih reformah nudi instrument za predpristopno pomoč za države Zahodnega Balkana in Turčijo, ki znaša približno 11,7 milijarde EUR za obdobje 2014–2020, od česar je bilo 645,5 milijonov EUR dodeljenih Kosovu.

Kosovo*

Sklicevanja na Kosovo ne posegajo v stališča glede statusa. Skladna so z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244(1999) in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.