Izjava voditeljev držav ali vlad EU

Mednarodno vrhunsko srečanje
  • 8. 3. 2016
  • 04:50
  • Bruselj
  • Izjava in opombe
  • 111/16
  • Pravosodje
  • Notranje zadeve
  • Zunanje zadeve in mednarodni odnosi
8. 3. 2016
Stiki z mediji

Preben Aamann
Uradni govorec predsednika Evropskega sveta
+32 22815150
+32 476850543

Jüri Laas
Predstavnik za stike z mediji
+32 22815523
+32 470957561

1. Voditelji držav ali vlad EU so po srečanju s predsednikom vlade Davutoğlujem obravnavali razmere na področju migracij, zlasti v zvezi z zahodnobalkansko potjo. Pozdravili so razpravo, ki so jo imeli s predsednikom turške vlade, o odnosih med EU in Turčijo ter o napredku, doseženem pri izvajanju skupnega akcijskega načrta. Turčija je potrdila svojo zavezo pri izvajanju dvostranskega sporazuma med Grčijo in Turčijo o ponovnem sprejemu, da se strinja s hitrim vračanjem vseh migrantov, ki ne potrebujejo mednarodne zaščite in prehajajo iz Turčije v Grčijo, ter da bo ponovno sprejela vse migrante z neurejenim statusom, zajete v turških vodah.

Voditelji držav ali vlad so se dogovorili, da je treba z odločnim ukrepanjem prekiniti poti, po katerih poteka tihotapljenje ljudi, uničiti poslovni model tihotapcev, zaščititi naše zunanje meje ter končati migracijsko krizo v Evropi. Zaustaviti moramo povezavo med vkrcanjem na čolne in možnostjo prebivanja v Evropi.

Zato so voditelji poudarili pomen dejavnosti Nata v Egejskem morju, ki se je začela prav danes. Vse članice Nata so pozvali, naj jo dejavno podprejo. Pozdravili so tudi dodatne predloge, ki jih je Turčija danes podala za rešitev migracijske krize. Dogovorili so se, da bodo ukrepali na podlagi iz njih izhajajočih načel:

• na stroške EU vrniti vse nove migrante brez urejenega statusa, ki iz Turčije prehajajo na grške otoke;
• v okviru obstoječih obveznosti za vsakega Sirca, ki ga Turčija ponovno sprejme z grških otokov, enega Sirca iz Turčije preseliti v države članice EU;
• pospešiti izvajanje časovnega načrta liberalizacije vizumskega režima z vsemi državami članicami, da bi vizumske obveznosti za turške državljane odpravili najkasneje do konca junija 2016;
• pospešiti izplačila prvotno dodeljenih 3 milijard evrov, da se zagotovi financiranje prvega sklopa projektov pred koncem marca, ter sprejeti odločitev o dodatnih finančnih sredstvih za Sirce iz instrumenta za begunce;
• ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta iz oktobra 2015 čim prej pripraviti vse potrebno za odločitev o odprtju novih poglavij v pristopnih pogajanjih;
• sodelovati s Turčijo pri vseh skupnih prizadevanjih za izboljšanje humanitarnih razmer znotraj Sirije, da bi lokalno prebivalstvo in begunci lahko živeli na v prihodnje varnejših območjih.

Predsednik Evropskega sveta bo pred marčevskim zasedanjem Evropskega sveta te predloge nadgradil in njihove podrobnosti dorekel s turško stranjo. Pri teh prizadevanjih bosta upoštevana evropsko in mednarodno pravo.

Voditelji držav ali vlad EU so se s predsednikom turške vlade pogovarjali tudi o položaju medijev v Turčiji.

2. Voditelji držav ali vlad EU so opozorili tudi, da je Evropski svet na zasedanju 18. in 19. februarja sklenil, da je treba znova vzpostaviti stanje, ko vse članice schengenskega območja dosledno izvajajo Zakonik o schengenskih mejah in pri tem upoštevajo posebnosti morskih meja, ter prenehati prakso neoviranega prehajanja migrantov. Nedovoljeni migracijski tokovi vzdolž zahodnobalkanske poti sedaj usihajo.

3. Da bi te razmere postale trajne, pa so potrebni naslednji ukrepi:

a) nudenje podpore Grčiji v teh težkih trenutkih in vlaganje vseh naših sil v pomoč pri obvladovanju razmer, ki so posledica takšnega razvoja dogodkov. To je skupna odgovornost EU, ki zahteva hitro in učinkovito mobilizacijo vseh razpoložljivih sredstev in virov EU ter prispevkov držav članic;

b) zagotovitev takojšnjega in učinkovitega odziva na vse slabše humanitarne razmere na terenu. Komisija bo v tesnem sodelovanju z Grčijo, drugimi državami članicami in nevladnimi organizacijami nemudoma zagotovila nujno pomoč, ki bo temeljila na oceni potreb, ki jo bosta pripravili Komisija in Grčija, ter načrtu za odzivanje in ukrepanje v izrednih razmerah. Voditelji držav ali vlad v zvezi s tem pozdravljajo predlog Komisije o zagotavljanju nujne pomoči v EU ter pozivajo Svet, naj ga sprejme še pred marčevskim zasedanjem Evropskega sveta, s čimer se bo razširil sklop razpoložljivih instrumentov financiranja; proračunski organ pozivajo, naj sprejme vse potrebne nadaljnje ukrepe;

c) zagotovitev nadaljnje pomoči Grčiji pri upravljanju zunanjih meja, tudi tistih z nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in Albanijo, skrb za pravilno delovanje žariščnih točk, v katerih bodo vsi migranti identificirani, registrirani in varnostno pregledani, ter zagotavljanje zadostnih sprejemnih zmogljivosti. Agencija Frontex bo takoj, ko bo mogoče, objavila dodaten razpis za nacionalne gostujoče uradnike, na katerega bi se morale vse države članice v celoti odzvati najpozneje do 1. aprila. Europol bo gostujoče uradnike hitro razporedil po vseh žariščnih točkah ter tako okrepil varnostne preglede in podprl grške oblasti pri boju proti tihotapcem;

d) pomoč Grčiji pri zagotavljanju celovitih, obsežnih in hitrih vračanj migrantov z neurejenim statusom, ki ne potrebujejo mednarodne zaščite, v Turčijo na podlagi sporazuma o ponovnem sprejemu med Grčijo in Turčijo, od 1. junija pa na podlagi enakega sporazuma med EU in Turčijo;

e) bistvena pospešitev izvajanja premestitev in s tem zmanjšanje velikega bremena, ki ga zdaj nosi Grčija. Evropski azilni podporni urad (EASO) bo v podporo grškemu azilnemu sistemu objavil dodaten razpis za nacionalno strokovno pomoč, na katerega bi se morale vse države članice hitro in v celoti odzvati. Države članice naj bi poleg tega čim prej ponudile še več mest za premestitev. Komisija bo Svetu vsak mesec poročala o izvajanju zavez o premestitvi;

f) nadaljnje tesno sodelovanje z državami Zahodnega Balkana, ki niso članice EU, in zagotavljanje vse potrebne pomoči;

g) izvajanje sprejetih zavez za preselitev ter nadaljnje prizadevanje za oblikovanje verodostojnega prostovoljnega programa humanitarnega sprejema v sodelovanju s Turčijo;

h) takojšnje sprejetje vseh potrebnih ukrepov glede morebitnih novih migracijskih poti in okrepitev boja proti tihotapcem;

i) prednostno uresničevanje vseh elementov načrta Komisije za ponovno vzpostavitev schengena ter s tem odprava začasnega nadzora na notranjih mejah in ponovna vzpostavitev normalnega delovanja schengenskega območja do konca leta.

Ta dokument državam članicam ne nalaga novih obveznosti, kar zadeva premestitve in preselitve.

4. To so nujni ukrepi, ki jih je treba sprejeti glede na sedanje stanje na terenu in jih je treba stalno pregledovati. Evropski svet bo o vseh vidikih vprašanja migracij znova razpravljal na marčevskem zasedanju, ko naj bi se še bolj utrdilo skupno evropsko izvajanje celovite strategije v zvezi z migracijami.