Skupna izjava ministrov EU za pravosodje in notranje zadeve ter predstavnikov institucij EU o terorističnih napadih 22. marca 2016 v Bruslju

Svet EU
  • 24. 3. 2016
  • 19:10
  • Izjava in opombe
  • 158/16
  • Pravosodje
  • Notranje zadeve
24. 3. 2016
Stiki z mediji

Romain Sadet
Tiskovni predstavnik (pravosodje; institucionalno komuniciranje)
+32 22818914
+32 473865437

Napadi v Bruslju 22. marca 2016 so nas močno pretresli. Zgroženi smo nad temi grozljivimi terorističnimi dejanji in jih najostreje obsojamo. V mislih smo z žrtvami teh napadov, njihovimi družinami in prijatelji, ki jim izrekamo najgloblje sožalje. Belgiji, njenemu ljudstvu in zlasti glavnemu mestu sporočamo, da stojimo ob strani in smo solidarni. Skupaj se odločno borimo proti terorizmu. Kot so poudarili že voditelji držav ali vlad in vodje evropskih institucij, gre za napad na našo odprto demokratično družbo. Svojim vrednotam bomo zvesti tudi v boju proti terorizmu.

Danes so nas belgijske oblasti seznanile s svojim odzivom na to krizo, razpravljali pa smo tudi o tem, česa se je mogoče naučiti iz vzorcev, ki se ponavljajo pri terorističnih napadih in podpornih mrežah.

V luči teh dogodkov in ob priznavanju znatnega napredka, ki je na ravni držav članic in na ravni EU že dosežen za krepitev naše skupne zmogljivosti za boj proti terorizmu, so ministri prepričani, da je treba:

1.             še nadgraditi združena nacionalna prizadevanja za nujno preiskovanje mrež, vpletenih v pariške in bruseljske napade, ter drugih njim podobnim mrež;

2.             aprila 2016 sprejeti direktivo o PNR in jo urgentno implementirati, pri tem pa zagotoviti, da si enote za informacije o potnikih podatke izmenjajo čim prej;

3.             smelo nadaljevati potekajoče delo: čimprejšnja finalizacija zakonodaje o boju proti terorizmu, o sistematičnih kontrolah na zunanjih mejah schengenskega območja, o nadzoru nad nabavo in posedovanjem strelnega orožja, o razširitvi evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS) na državljane tretjih držav, izvajanje akcijskega načrta za preprečevanje financiranja terorizma, preprečevanje ponarejanja dokumentov in udejanjanje vseh veljavnih pravil EU o predhodnih sestavinah za eksplozive, ter nadaljnje sodelovanje na področju boja proti terorizmu med Evropsko unijo in Turčijo ter državami Severne Afrike, Bližnjega vzhoda in Zahodnega Balkana;

4.             izmenjevati informacije z organi, pristojnimi za promet, oziroma prevozniki, da bo mogoče izvajati smotrne in učinkovite ocene tveganja, blažilne ukrepe pa po potrebi prilagajati potencialni ogroženosti prevoza;

5.             urgentno v večji meri sistematično vnašati zadevne podatke, dosledno uporabljati in razširiti interoperabilnost evropskih in mednarodnih zbirk podatkov na področju varnosti, potovanj in migracij, ter pri tem v celoti izkoristiti tehnološke premike in v to od vsega začetka vgrajevati tudi zasebnostne zaščitne ukrepe. To zlasti velja za zanesljivo preverjanje identitete. Komisija bo v prihodnjih tednih predstavila sporočilo o pametnih mejah in interoperabilnosti. V tem okviru bi bilo treba okrepiti prizadevanja za razvoj vseevropskega avtomatskega sistema prepoznavanja prstnih odtisov, ki bi bil integriran v schengenski informacijski sistem (SIS). Evropski koordinator za boj proti terorizmu, predsedstvo, Komisija, zadevne agencije in strokovnjaki bodo združili prizadevanja, da bi do junija 2016 predstavili, kaj konkretno je treba doseči, zlasti za boljše zbiranje, preverjanje in povezovanje informacij na področju boja proti terorizmu;

6.             prednostno poiskati načine za hitrejše in učinkovitejše zavarovanje in pridobivanje digitalnih dokazov, ter v ta namen okrepiti sodelovanje s tretjimi državami in ponudniki storitev, delujočimi na evropskem ozemlju, da bi izboljšali skladnost z zakonodajo EU in držav članic ter neposredne stike z organi za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj. Na seji Sveta v juniju bomo opredelili ukrepe v konkreten odziv na to kompleksno zadevo;

7.             še naprej oblikovati učinkovite preventivne ukrepe ter zlasti izboljšati zgodnje zaznavanje znakov radikalizacije na lokalni ravni in se zoperstaviti retoriki Daiša, še posebej prek strategij obveščanja in z oblikovanjem prodornih rehabilitacijskih programov. Omrežje EU za ozaveščanje o radikalizaciji in mreža za strateško obveščanje bosta še okrepila tozadevno podporo izvajalcem dejavnosti, civilni družbi in državam članicam. Komisija bo okrepila sodelovanje s podjetji na področju IT, zlasti v spletnem forumu EU, da bi razvila ukrepe proti teroristični propagandi ter do junija 2016 pripravila pravila ravnanja proti sovražnemu govoru na spletu;

8.             v celoti podpirati delo skupine za boj proti terorizmu, zlasti z nadaljnjim spodbujanjem vzpostavitve namenske platforme za večstransko izmenjavo informacij v realnem času;

9.             pogosteje uporabljati skupne preiskovalne enote, ki so se po napadih v Parizu že izkazale za koristne, pri usklajevanju preiskav ter zbiranju in izmenjavi dokazov;

10.         v evropskem centru za boj proti terorizmu v okviru Europola oblikovati skupno skupino za zvezo, katere člani bodo nacionalni strokovnjaki za boj proti terorizmu in ki bo podpirala organe za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj držav članic pri preiskovanju širše evropske in mednarodne razsežnosti dane teroristične ogroženosti; države članice naj vanjo napotijo svoje strokovnjake. Ta skupina se bo pri spremljanju ogroženosti zaradi tujih terorističnih borcev, financiranja terorizma in nezakonite trgovine s strelnim orožjem ter spletne propagande opirala na zmogljivosti Europola za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj.