Sklepi Sveta o Turčiji

Svet EU
  • 18. 7. 2016
  • 16:17
  • Sporočilo za javnost
  • 463/16
  • Varnost in obramba
  • Zunanje zadeve in mednarodni odnosi
18. 7. 2016
Stiki z mediji

Virginie Battu
Predstavnica za stike z mediji
+32 22815316
+32 470182405

EU odločno obsoja poskus državnega udara v Turčiji in znova poudarja, da v celoti podpira legitimne institucije države. Obžaluje visoko število žrtev in izraža solidarnost s turškim narodom. Pozdravlja skupno stališče političnih strank v podporo turški demokraciji.

EU poziva turške oblasti, tudi policijo in varnostne sile, k samoobvladovanju. Storiti je treba vse potrebno, da bi preprečili nadaljnje nasilje, zaščitili življenja in znova vzpostavili mir.

EU poziva k doslednemu spoštovanju turškega ustavnega reda in poudarja, kako pomembno je, da prevlada načelo pravne države. Ključno je zagotoviti dosledno spoštovanje vseh demokratičnih institucij v državi, tudi izvoljene vlade in Velike narodne skupščine Turčije. EU poudarja potrebo po spoštovanju demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravice vsakogar do poštenega sojenja, ob popolnem upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno s Protokolom št. 13 o odpravi smrtne kazni. EU v zvezi s tem opozarja, da je nedvoumno nasprotovanje smrtni kazni ključni element pravnega reda Unije.

Turčija je država kandidatka in ena od ključnih partneric Evropske unije. EU je še naprej zavezana sodelovanju z demokratično, vključujočo in stabilno Turčijo za reševanje skupnih izzivov.