Izjava z Malte, ki so jo pripravili člani Evropskega sveta, o zunanjih vidikih migracij: osrednjesredozemska pot

Evropski svet
  • 3. 2. 2017
  • 12:36
  • Sporočilo za javnost
  • 43/17
  • Pravosodje
  • Notranje zadeve
  • Zunanje zadeve in mednarodni odnosi
3. 2. 2017
Stiki z mediji

Preben Aamann
Uradni govorec predsednika Evropskega sveta
+32 22815150
+32 476850543