Pojdi na vsebino
Prijava na e-pošto
  • 9. 2. 2017
  • 12:20
  • Sporočilo za javnost
  • 52/17
  • Kultura

Predstavniki Sveta in Evropskega parlamenta so 9. februarja 2017 dosegli začasni dogovor glede sklepa o evropskem letu kulturne dediščine 2018.

Kulturna dediščina zajema vire iz preteklosti v najrazličnejših oblikah in vidikih. Mednje spadajo spomeniki, spomeniška območja, običaji, posredovano znanje in izrazi človeške ustvarjalnosti, pa tudi zbirke, ki jih ohranjajo in zanje skrbijo muzeji, knjižnice in arhivi.

Cilj te pobude je izboljšati ozaveščenost o evropski zgodovini in vrednotah ter okrepiti občutek evropske identitete. Hkrati opozarja na priložnosti, ki nam jih ponuja naša kulturna dediščina, pa tudi na izzive, s katerimi se sooča, kot so posledice prehoda na digitalno tehnologijo, okoljski in fizični pritiski na območja kulturne dediščine ter nezakonita trgovina s predmeti kulturne dediščine.

Glavni cilji evropskega leta 2018 so:

  • spodbujati kulturno raznolikost, medkulturni dialog in socialno kohezijo
  • izpostaviti ekonomski prispevek kulturne dediščine h kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, vključno z malimi in srednjimi podjetji, ter k lokalnemu in regionalnemu razvoju
  • poudariti vlogo kulturne dediščine v zunanjih odnosih EU, tudi pri preprečevanju konfliktov, spravi po konfliktih in obnovi uničene kulturne dediščine

Za evropsko leto bodo dodeljena namenska finančna sredstva v višini 8 milijonov EUR.

Predstavniki Evropskega parlamenta bodo lahko sodelovali kot opazovalci na srečanjih nacionalnih koordinatorjev, ki jih za izvajanje evropskega leta sklicuje Komisija.

Evropejci imamo še posebej bogato kulturno dediščino, rojeno iz naše dolge skupne zgodovine. Pozdravljam priložnost, da to dediščino proslavimo in smo lahko ponosni na vse, kar predstavlja našo skupno evropsko identiteto.

Dr. Owen Bonnici, malteški minister za pravosodje, kulturo in lokalne skupnosti 

Nadaljnji koraki

Coreper bo pozvan, da dogovor potrdi na eni od prihodnjih sej. Predsedujoči Coreperju bo nato predsednici Odbora Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje (CULT) poslal pismo,

v katerem bo sporočil, da bo Svet, če bo Parlament na plenarnem zasedanju sprejel kompromisno besedilo, ki ga je potrdil Coreper, to besedilo sprejel v prvi obravnavi brez sprememb.

Tako bi nova zakonodaja lahko začela veljati dovolj zgodaj, da bi imele Komisija in države članice dovolj časa za potrebne priprave.

Ozadje

Zamisel o evropskem letu kulturne dediščine je bila prvič predstavljena leta 2014, ko jo je Svet omenil v svojih sklepih o participativnem upravljanju kulturne dediščine. Deležna je bila močne podpore Evropskega parlamenta, zato je Komisija avgusta 2016 predstavila predlog za evropsko leto kulturne dediščine.

Svet je 22. novembra 2016 sprejel splošni pristop glede predloga.

Odbor Evropskega parlamenta CULT je o svojem poročilu o sklepu glasoval na seji 8. novembra 2016. Prvi trialog je potekal 9. decembra.