Zakonik o schengenskih mejah: Svet sprejel uredbo o strožjem preverjanju na zunanjih mejah

Svet EU
  • 7. 3. 2017
  • 10:40
  • Sporočilo za javnost
  • 113/17
  • Notranje zadeve
7. 3. 2017
Stiki z mediji

Veronica Huertas Cerdeira
Predstavnica za stike z mediji (notranje zadeve; usklajevanje boja proti terorizmu)
+32 2 281 4548
+32 470 882 199

Svet je 7. marca 2017 sprejel uredbo o spremembi Zakonika o schengenskih mejah, da bi na zunanjih mejah okrepili preverjanje podatkov v ustreznih podatkovnih zbirkah.

„Poostritev nadzora na zunanjih mejah je pomembno orodje za boj proti teroristični grožnji v Evropi in zagotavljanje večje varnosti naših državljanov. Sistematična preverjanja na zunanjih mejah bodo omogočila preprečevanje potencialnih tveganj za notranjo varnost, tudi tistih, ki jih predstavljajo tuji teroristični bojevniki povratniki.“

Carmelo Abela, malteški minister za notranje zadeve in nacionalno varnost

Države članice so na podlagi te spremembe dolžne v ustreznih podatkovnih zbirkah sistematično preverjati podatke o vseh osebah, tudi tistih, ki imajo v skladu z zakonodajo EU pri prehodu zunanjih meja pravico do prostega gibanja (torej državljani EU in njihovi družinski člani, ki to niso). To bodo preverjale v podatkovnih zbirkah, med katerimi sta tudi schengenski informacijski sistem (SIS) ter Interpolova zbirka podatkov o ukradenih in izgubljenih potnih listinah (SLTD). Države članice bodo lahko tako preverile tudi, ali te osebe predstavljajo grožnjo javnemu redu, notranji varnosti ali javnemu zdravju. Ta obveznost velja na vseh zunanjih mejah (zračnih, morskih in kopenskih), tako ob vstopu kot izstopu.

Vendar lahko države članice tedaj, ko bi sistematično poizvedovanje po podatkovnih zbirkah lahko imelo nesorazmeren vpliv na pretok prometa na morskih ali kopenskih mejah, izvajajo le ciljno usmerjena preverjanja po podatkovnih zbirkah, če to ne bo ogrozilo notranje varnosti, javnega reda, mednarodnih odnosov držav članic ali javnega zdravja.

Kar zadeva zračne meje, lahko države članice ciljno usmerjena preverjanja po podatkovnih zbirkah izvajajo le v prehodnem obdobju 6 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe. To obdobje je mogoče v izjemnih in posameznih primerih podaljšati še za največ 18 mesecev, če je zaradi infrastrukturnih težav za ustrezne spremembe potrebno več časa.

Naslednji koraki

Svet in Evropski parlament morata zdaj podpisati sprejeto uredbo. Podpisano besedilo bo objavljeno v Uradnem listu EU in bo začelo veljati 20 dni pozneje.

Ozadje

Evropska komisija je to uredbo o spremembi Zakonika o schengenskih mejah predložila decembra 2015. To je odgovor na povečano število terorističnih groženj in poziv Sveta iz sklepov, sprejetih 9. in 20. novembra 2015, k ciljno usmerjeni spremembi Zakonika o schengenskih mejah, da bi se tako odzvali na problematiko „tujih terorističnih bojevnikov“.

Države članice morajo zaradi javnega reda in notranje varnosti državljane tretjih držav sicer že zdaj sistematično preverjati po vseh podatkovnih zbirkah pri vstopu, ob izstopu pa po veljavnih določbah takšno preverjanje po vseh podatkovnih zbirkah ni potrebno. Poleg tega je za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja, potrebno le minimalno preverjanje, da se ugotovi njihova identiteta. S to spremembo bo obveznost sistematičnega preverjanja državljanov tretjih držav ob vstopu usklajena z obveznostjo preverjanja še ob izstopu, enako pa bo veljalo tudi za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja.

Predvidena je tudi večja uporaba schengenskega informacijskega sistema, Interpolove zbirke podatkov o ukradenih in izgubljenih potnih listinah ter nacionalnih zbirk podatkov, da bi tako zagotovili večjo varnost EU in njenih državljanov.