Konfliktni minerali: Svet sprejel nove predpise za preprečevanje financiranja oboroženih skupin

  • 3. 4. 2017
  • 10:15
  • Sporočilo za javnost
  • 181/17
  • Mednarodna trgovina in carina
3. 4. 2017
Stiki z mediji

Maria Tomasik
Predstavnica za stike z mediji
+32 (0)2 281 24 63
+32 (0)470 88 23 83

Svet je 3. aprila 2017 sprejel uredbo, katere cilj je ustaviti financiranje oboroženih skupin prek trgovine s konfliktnimi minerali.

Uredba podjetjem iz EU nalaga, da pri uvozu kositra, tantala, volframa in zlata zagotovijo, da se ti materiali odgovorno pridobivajo in da njihove dobavne verige ne prispevajo k financiranju oboroženih konfliktov. Ti predpisi, ki uvajajo t. i. potrebno skrbnost, bodo s 1. januarjem 2021 zavezujoči, čeprav so uvozniki pozvani, da jih začnejo uporabljati čim prej.

Kositer, tantal, volfram in zlato se lahko uporabijo v običajnih izdelkih, kot so mobilni telefoni, avtomobili ali nakit. Na območjih, prizadetih zaradi konfliktov, in območjih z visokim tveganjem oborožene skupine pogosto uporabljajo prisilno delo za pridobivanje teh mineralov, ki jih nato prodajajo za financiranje svojih dejavnosti. Cilj uredbe je, da se z zagotovitvijo sledljivosti izdelka onemogoči poglaviten del njihovih prihodkov.

Uredba za začetno življenjsko dobo izdelka jasno predpisuje odgovorno pridobivanje, ki vključuje pridobivanje in rafiniranje teh mineralov. Obravnavala bo najmanj 95 % vsega uvoza kovin in mineralov v EU, izvzeti bodo le uvozniki manjših količin teh mineralov in kovin. Pristojni organi bodo izvajali preglede za zagotovitev, da evropski uvozniki teh mineralov in kovin izpolnjujejo obveznost potrebne skrbnosti.

Poleg tega bo Komisija izvedla več drugih ukrepov, da k izpolnjevanju te obveznosti še dodatno spodbudi velika in mala podjetja nižje v prodajni verigi, ki te minerale uporabljajo kot sestavine za proizvodnjo blaga. Komisija bo tudi pripravila priročnik z nezavezujočimi smernicami za pomoč podjetjem, predvsem malim in srednjim, v katerem bodo navedena območja, prizadeta zaradi konfliktov, in območja z visokim tveganjem.

Uredba nadgrajuje smernice OECD iz leta 2011, ki določajo mednarodno merilo za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi. Besedilo, ki ga je sprejel Svet, je rezultat dogovora, doseženega z Evropskim parlamentom novembra 2016, ki ga je Parlament 16. marca 2017 izglasoval na plenarnem zasedanju.