Vizumi: Svet sprejel uredbo o liberalizaciji vizumskega režima za državljane Ukrajine

  • 11. 5. 2017
  • 10:25
  • Sporočilo za javnost
  • 244/17
  • Notranje zadeve
11. 5. 2017
Stiki z mediji

Veronica Huertas Cerdeira
Predstavnica za stike z mediji (notranje zadeve; usklajevanje boja proti terorizmu)
+32 2 281 4548
+32 470 882 199

Svet je 11. maja 2017 sprejel uredbo o liberalizaciji vizumskega režima za državljane Ukrajine, ki potujejo v EU in nameravajo tam ostati do 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju.

„Sprejetje uredbe o liberalizaciji vizumskega režima za državljane Ukrajine je pomemben korak, ki bo pripomogel h krepitvi vezi med prebivalci Ukrajine in EU. Ukrajina je pred tem morala zaključiti potrebne reforme na številnih področjih, med drugim na področju migracij, javnega reda in varnosti, zunanjih odnosov in temeljnih pravic. Poleg tega lahko Unija na podlagi revidiranega mehanizma zadržanja, ki ga je nedavno sprejela, v primerih resnih migracijskih ali varnostnih vprašanj, povezanih z Ukrajino, takšno liberalizacijo začasno prekine.“

Carmelo Abela, malteški minister za notranje zadeve in nacionalno varnost   

S to uredbo se uradno spremeni Uredba 539/2001, in sicer se Ukrajina iz Priloge I (s seznama držav, katerih državljani za vstop v schengensko območje potrebujejo vizum) prenese v Prilogo II (na seznam držav, ki so te obveznosti oproščene). Državljani Ukrajine z biometričnim potnim listom, ki potujejo v EU za bivanje do 90 dni v poslovne, turistične ali družinske namene, ne bodo več potrebovali vizuma.

Ti ukrepi se v skladu z ustreznima protokoloma, ki sta priložena Pogodbama EU, ne bodo uporabljali za Združeno kraljestvo in Irsko. Vizumski režim teh dveh držav članic še naprej ureja njuna nacionalna zakonodaja.

Nadaljnje ukrepanje

Svet in Evropski parlament morata zdaj podpisati sprejeto uredbo. Podpisano besedilo bo nato objavljeno v Uradnem listu EU in bo začelo veljati 20 dni pozneje.

Ozadje

Decembra 2015 je Komisija ugotovila, da je Ukrajina izpolnila vsa merila iz načrta za liberalizacijo vizumskega režima in bi zato lahko bilo oproščena vizumske obveznosti. Komisija je 20. aprila 2016 objavila predlog za liberalizacijo vizumskega režima za imetnike ukrajinskih potnih listov. Svet in Evropski parlament sta dogovor o predlogu dosegla 28. februarja 2017.