Pojdi na vsebino
Prijava na e-pošto
  • 21. 6. 2017
  • 09:30
  • Sporočilo za javnost
  • 391/17
  • Brexit
  • Gospodarstvo in finance
  • Zunanje zadeve in mednarodni odnosi
  • Notranje zadeve
  • Varnost in obramba

Upravičeno lahko rečemo, da se bomo tokrat sestali v drugačnem političnem ozračju kot pred nekaj meseci, ko so bili nasprotniki EU zelo glasni. Trenutno dogajanje na celini kaže, da se je stanje začelo izboljševati. V mnogih naših državah so politične stranke, ki so svojo moč zgradile na negativni nastrojenosti proti EU, začele slabeti. Vidimo lahko, da se EU vrača ne kot problem, temveč kot rešitev. Paradoksalno, zaradi težkih izzivov, s katerimi smo se soočali v zadnjih mesecih, smo zdaj bolj složni kot prej. Toda za ohranitev te sloge je bila potrebna tudi vaša odločnost, za katero se vam zahvaljujem in vas pozivam, da je ne izgubite. Ravno zaradi naše sloge smo danes v precej boljšem položaju in lahko v prihodnost zremo z novo odkritim optimizmom.

Kljub temu se s tem ne smemo zadovoljiti in ne smemo biti naivni. Ljudem moramo dokazati, da zmoremo obvladati dogodke, ki se zdijo nepremagljivi in včasih celo strašljivi. Lani smo se dogovorili, da bo EU svoje prebivalce zaščitila pred varnostnimi grožnjami, nezakonitimi migracijami in nenadzorovano globalizacijo, in te obljube moramo izpolnjevati še naprej. Zato želim, da na skorajšnjem vrhu Evropskega sveta nadgradimo naš odziv politike na naslednjih treh področjih.

Najprej, varnost. Terorizem je še vedno velika grožnja. Nedavni napadi kažejo na val domače radikalizacije. Naj povem kar naravnost: EU v tem boju ne bo nadomestila posameznih držav, saj je odziv politike odvisen predvsem od vlad, lahko pa pripomore k zmagi. Zaenkrat smo napredovali pri ukrepanju v zvezi s tujimi bojevniki in bojevniki povratniki, zdaj pa je napočil čas, da okrepimo sodelovanje s spletno industrijo. Teroristična propaganda ima največji učinek v prvih nekaj urah po objavi, zato bi zadevni sektor morali spodbujati, naj razvija orodja, ki bodo samodejno odkrivala in odstranjevala vsebino, ki širi teroristično gradivo ali ščuva k nasilju.

Varnost Evrope je naša skupna odgovornost, zato bi rad, da bi se dogovorili, da je treba začeti stalno strukturno sodelovanje na področju obrambe. Da bi bilo to uspešno, bodo potrebne vaše ambiciozne zaveze: od projektov za razvoj naših obrambnih zmogljivosti do zahtevnejših nalog, kot so vojaške operacije. Odločitve v zvezi s tem bodo dokaz ne le naše odločenosti za večje naložbe, da bomo več vlagali v varnost in obrambo Evrope, temveč tudi naše odgovornosti za čezatlantske odnose, in to v času, ko je na naši strani Atlantika potrebna bolj kot kadar koli prej. Pri novo nastajajočem obrambnem sodelovanju bi morale sodelovati vse države članice; nobena ne bi smela biti izključena. To sodelovanje lahko najbolje dokazuje, da se ne zavzemamo za „različne“ hitrosti, temveč vzpostavljamo delovno metodo, na podlagi katere bo lahko celotna EU dosegla „pravo“ hitrost.

Drugič, o nezakonitih migracijah – pregledati je treba razmere na osrednjesredozemski poti. Število nezakonitih prihodov pretežno ekonomskih migrantov v Italijo se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 26 %, na morju je življenje izgubilo okoli 1 900 ljudi, posel tihotapljenja pa dosega novo razsežnost. Naši sklepi so prinesli nekatere konkretne rezultate, med drugim usposabljanje libijske obalne straže, prijetje več kot 100 tihotapcev in onesposobitev več kot 400 njihovih plovil. A to je očitno premalo in ne vidim razloga, zakaj ne bi mogli prevzeti večje finančne odgovornosti za delovanje libijske obalne straže. Gre vendar za naše zaveznike v boju proti tihotapcem. Na to vas opozarjam, ker nekateri vaši predstavniki na delovni ravni ne sprejemajo potrebnih odločitev v ta namen.

In nazadnje še o nenadzorovani globalizaciji. Da bi lahko zaščitili naš program proste trgovine doma, moramo dokazati, da lahko Evropo zavarujemo pred tistimi, ki želijo izkoristiti našo odprtost. Zato moramo zagotoviti učinkovitost naših instrumentov trgovinske zaščite. Potrebna je tehtna razprava o tem, kako okrepiti vzajemnost in preverjati naložbe iz držav, ki nalagajo nepravične omejitve. Naši državljani morajo vedeti, da jih lahko zaščitimo pred nepoštenimi trgovinskimi praksami.

Kar zadeva dnevni red našega srečanja, bomo kot običajno najprej izmenjali mnenja s predsednikom Evropskega parlamenta Tajanijem, in sicer v četrtek ob 15.00. Po tej izmenjavi nam bo predsednik vlade Muscat poročal o izvajanju naših preteklih sklepov. Naša prva delovna seja bo posvečena notranji varnosti, boju proti terorizmu in obrambi. Po sprejetju sklepov o teh točkah bomo prekinili delo in se sestali s predstavniki medijev. Ponovno se bomo zbrali ob delovni večerji, posvečeni zunanjim odnosom. Kanclerka Merklova in predsednik Macron bosta najprej poročala o tem, kako se izvajajo sporazumi iz Minska. Nato bom z vami delil svoja razmišljanja po nedavnih mednarodnih srečanjih na vrhu in drugih srečanjih, tudi s predsednikom Trumpom in predsednikom Erdoğanom. V zvezi s tem bi želel, da znova izrazimo svojo enotnost v podpori Pariškemu sporazumu o podnebnih spremembah. Ob koncu večerje nas bo predsednica vlade Mayeva obvestila o svojih namerah glede pogajanj o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Po večerji bom 27 voditeljev pozval, naj se udeležijo kratkega povzetka pogajanj ter odobrijo postopek za premestitev agencij, ki imajo sedež v Združenem kraljestvu.

V petek se bomo ob 10.00 srečali s predsednikom ECB Draghijem, ki bo poročal o trenutnih gospodarskih razmerah, nakar se bomo posvetili vprašanjem trgovine in sprejeli zadevne sklepe. Nato se bomo lotili sklepov o migracijah, pri čemer nam bo predsednik vlade Muscat poročal o nadaljnjem ukrepanju na podlagi izjave z Malte. Pred zaključkom se bomo na kratko dotaknili koncepta digitalne Evrope in predsednik vlade Ratas bo predstavil delovni program prihodnjega predsedstva. Naše srečanje naj bi se končalo v času kosila. Veselim se našega srečanja v Bruslju.