Sklepi Evropskega sveta, 22. in 23. 6. 2017

Evropski svet
  • 23. 6. 2017
  • 15:05
  • Conclusion
  • 406/17
  • Varnost in obramba
  • Mednarodna trgovina in carina
  • Notranje zadeve
  • Zunanje zadeve in mednarodni odnosi
  • Okolje
  • Gospodarstvo in finance
23. 6. 2017
Stiki z mediji

Preben Aamann
Uradni govorec predsednika Evropskega sveta
+32 22815150
+32 476850543

Evropski svet je na zasedanju 22. in 23. junija 2017 sprejel sklepe o: varnosti in obrambi, Pariškem sporazumu o podnebnih spremembah, gospodarstvu, migracijah in digitalni Evropi.