Pojdi na vsebino
Prijava na e-pošto
 • 26. 6. 2017
 • 19:10
 • Sporočilo za javnost
 • 415/17
 • Energija
 • Okolje

Svet se je danes dogovoril o stališču glede predloga revidirane direktive o energetski učinkovitosti. Na podlagi tega dogovora bo pod estonskim predsedstvom lahko začel pogajanja z Evropskim parlamentom.

Glavni cilj predlagane direktive je izboljšati obstoječe določbe in povečati energetsko učinkovitost, da bi izpolnili krovne cilje Evropske unije do leta 2020 ter podnebne in energetske cilje do leta 2030.

Energetska učinkovitost se obravnava kot vir energije sam po sebi. Večja energetska učinkovitost bo koristila okolju, zmanjšala emisije toplogrednih plinov, izboljšala energetsko varnost, znižala stroške za energijo v gospodinjstvih in podjetjih, prispevala k blažitvi energetske revščine ter prispevala k rasti in novim delovnim mestom.

Glavni elementi revidirane direktive so:

 • splošni cilj EU na področju energetske učinkovitosti v višini 30 %
 • obveznosti prihranka energije v višini 1,5 %, ki se bodo za obdobje 2026–2030 znižale na 1,0 %, razen če se bo med vmesnim pregledom leta 2024 izkazalo, da EU pri uresničevanju svojih ciljev ni na pravi poti
 • dolgoročni individualni ukrepi se lahko upoštevajo kot obveznost prihranka energije
 • alternativni ukrepi se priznavajo kot enakovredni sistemom obveznosti energetske učinkovitosti
 • možnost, da se pri prihrankih v obdobju 2020–2030 delno upošteva obnovljiva energija, proizvedena na kraju samem
 • obveznost, da se pri snovanju novih ukrepov upošteva energetska revščina
 • določbe za boljše merjenje in obračunavanje v korist končnih odjemalcev sistemov za ogrevanje in hlajenje

„Izjemno zadovoljni smo, da smo lahko dosegli dogovor o tem pomembnem zakonodajnem aktu, ki je bil za naše predsedstvo prednosten. Energetska učinkovitost je ključen element za uspešen energetski prehod v Evropi. Omogočila nam bo napredek pri izvajanju svežnja o čisti energiji.

Joe Mizzi, malteški minister za energijo in upravljanje voda

Ozadje

S predlogom Komisije o energetski učinkovitosti je posodobljena sedanja Direktiva 2012/27/EU, Komisija pa ga je predstavila novembra 2016. Spada v obsežen sveženj o čisti energiji, ki predstavlja orodje za izvajanje strategije za energetsko unijo.

Splošni cilj navedene strategije je razogljičenje gospodarstva EU do leta 2030 in pozneje, s tem pa povečanje gospodarske rasti, varstva potrošnikov, inovacij in konkurenčnosti.

V sklepih Evropskega sveta iz oktobra 2014 je bil določen okvirni cilj najmanj 27-odstotnega povečanja energetske učinkovitosti na ravni Unije v letu 2030. Ta cilj bi bilo treba pregledati do leta 2020 in pri tem upoštevati 30-odstotni cilj na ravni Unije.