Pismo predsednika Donalda Tuska voditeljem EU pred njhovo neformalno večerjo v Talinu

Evropski svet
  • 21. 9. 2017
  • 18:25
  • Sporočilo za javnost
  • 529/17
  • Enotni trg
  • Notranje zadeve
  • Zunanje zadeve in mednarodni odnosi
  • Evrsko območje
  • Institucionalne zadeve
  • Proračun
21. 9. 2017
Stiki z mediji

Preben Aamann
Uradni govorec predsednika Evropskega sveta
+32 22815150
+32 476850543

Pišem vam, ker me je predsednik vlade Ratas prosil, naj predsedujem naši večerji pred vrhunskim srečanjem o digitalni prihodnosti v Talinu.

29. junija 2016, tj. nekaj dni po referendumu o brexitu v Združenem kraljestvu, smo se odločili, da pričnemo z razmislekom o prihodnosti Evropske unije 27 držav članic. Prvo temu namenjeno srečanje septembra 2016 je privedlo do načrta iz Bratislave. Dogovorili smo se, da bomo pozornost posvetili vprašanjem, ki so najvažnejša za naše državljane: migracijam, varnosti ter gospodarskim in socialnim zadevam. Ta načrt smo dodatno razvili letos na Malti in v Bruslju, kar je privedlo do Rimske izjave, ki daje celovitejšo vizijo za prihodnja leta.

Hkrati smo sklenili, da se temu posvetimo tudi med našimi rednimi zasedanji Evropskega sveta. Uspelo nam je rešiti več vprašanj, zato je stanje v Evropi danes boljše in lahko v prihodnost gledamo z več optimizma. V zvezi z migracijami smo se najprej osredotočili na vzhodno sredozemsko pot, nato pa na osrednjo sredozemsko pot, pri čemer smo ponovno vzpostavili nadzor na naših zunanjih mejah ter zmanjšali število nezakonitih migrantov in smrtnih žrtev na morju. V zvezi z varnostjo smo še naprej krepili naše instrumente v boju proti terorizmu in dosegli pomemben napredek na področju evropske obrambe, tudi v sodelovanju z Natom. Na gospodarskem področju smo se lotili preusmeritve naše trgovinske politike, da bi zmanjšali negativne učinke globalizacije. Ohranjamo visoko zastavljene cilje v zvezi z odpiranjem trgov (trgovinska sporazuma s Kanado in Japonsko), obenem pa krepimo zanesljivost našega odziva na nepoštene trgovinske prakse.

V zvezi z vsakim od teh vprašanj je pred nami še precej pomembnega in trdega dela. Utrditi moramo našo zunanjo politiko na področju migracij, izboljšati naše zmogljivosti za vračanje in doseči trajne rešitve v zvezi z reformiranim azilnim sistemom. Še naprej si moramo prizadevati za krepitev evropske obrambe, predvsem z uvedbo stalnega strukturnega sodelovanja v decembru. Prav tako moramo še naprej izboljševati našo gospodarsko osnovo, tudi prek enotnega digitalnega trga (vrhunsko srečanje v Talinu), hkrati pa zagotoviti, da bo socialno uravnotežena (vrhunsko srečanje novembra v Göteborgu).

Odločiti moramo tudi o nadaljnjem razvoju evra. Ni čudežnega zdravila za dokončanje ekonomske in monetarne unije enkrat za vselej. Vendar sem prepričan, da smo dolžni izboljšati delovanje EMU in jo postopno okrepiti. Naša prednostna naloga bi morala biti dokončanje bančne unije v skladu z dogovorjenim časovnim načrtom, tako da se evrsko območje strukturno okrepi. To pomeni, da moramo pripraviti skupni fiskalni varovalni mehanizem za bančno unijo, da bi dosegli nadaljnje zmanjšanje tveganja in pripravili pot evropskemu sistemu jamstva za vloge. Morali bi tudi okrepiti zmožnost Evrope za ukrepanje, kar bi lahko vključevalo razvoj EMS v smeri Evropskega denarnega sklada. Predstavljenih je bilo več zamisli o upravljanju in proračunskih sredstvih, specifičnih za evrsko območje, o katerih bo potrebno precej nadaljnje razprave. Da bi pospešili izvajanje tega načrta, bom decembra sklical vrh evrskega območja v vse vključujoči obliki. Konkretne odločitve o teh vprašanjih bi bilo treba v okviru Evropskega sveta sprejeti najpozneje do junija naslednje leto.

Hkrati bi morali še naprej razvijati mednarodno vlogo Unije v naši soseščini in na globalni ravni. Za oktobrsko zasedanje Evropskega sveta predlagam, da razpravljamo o našem odzivu na dogajanja v odnosih s Turčijo, za maja naslednje leto pa v dogovoru s predsednikom vlade Borisovom predlagam, da se zberemo v Bolgariji za vrhunsko srečanje o Zahodnem Balkanu. Trgovina bo tudi v prihodnje pomembna prednostna naloga pri našem delu.

Poleg teh nujnih prioritet je pred nami velika naloga, kar zadeva naslednji večletni proračun EU. Ta razprava, ki bo zaznamovala naše politike za prihodnja leta, se bo dejansko začela, ko bomo sklenili sporazum o izstopu Združenega kraljestva. To bo pomembna točka na dnevnem redu naših zasedanj, dokler ne bomo dosegli soglasja pravočasno, da bo leta 2021 lahko začel veljati novi večletni finančni okvir.

Vseh teh vprašanj ne moremo obravnavati, še manj pa o njih odločati, v Talinu. Vendar menim, da bo to srečanje dobra priložnost za razpravo o tem, kako pristopamo k tej razpravi, zlasti glede na številna zanimiva stališča, ki smo jih pred kratkim slišali glede vsebine, metode in ciljev. Prosil vas bom za smernice, da bi se po naši razpravi odločili, kako organizirati delo Evropskega sveta v zvezi s tem. Da bi zagotovili odprto, odkrito in neformalno izmenjavo mnenj o teh vprašanjih, na mizi ne bo besedil in na podlagi naše razprave ne bodo sprejeti pisni sklepi.

Končno, vsi se moramo zavedati, da brexit za nas ostaja ena glavnih nalog. To bo tema našega naslednjega zasedanja sedemindvajseterice oktobra na podlagi člena 50.